ПрофесориКузовик Вячеслав Данилович
зав. кафедри БІКАМ, д.т.н., проф.
e-mail: bikam@i.ua
тел.: (044) 406-74-42
Корп. 3, кім. 401

Понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:
 1. Кузовик В.Д. Розробка алгоритму моделювання біологічних параметрів операторів екстремалів методом монте-карло / В. Д. Кузовик, А. Д. Гордєєв, М.А. Назарчук // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №5/1(31). – С. 59–64. – ISSN 2226-3780.
 2. V.D. Kuzovyk, A. D. Gordieiev, The statistical approach for diagnosis and prediction operator’s psychophysiological states // The seven world congress “Aviation in the XXI-st Century: “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 19-21, 2016. – 2016. – P. 1.6.10-1.6.14.
 3. Кузовик В.Д. Статистична обробка параметрів перехідних процесів біоритмів кори головного мозку / В. Д. Кузовик, А. Д. Гордєєв // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №4/2(30). – С. 59–64. – ISSN 2226-3780


Кошева Лариса Олександрівна
проф. кафедри БІКАМ, д.т.н., проф.
e-mail: l.kosh@ukr.net
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 401а

Понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:
 1. L. Kosheva, Volodarsky, Z.Warsza, A. Idźkowski. Method of upgrading the reliability of measurement inspection. Іn monograph: R. Jabłoński T. Brezina (Editors) "Advanced Mechatronics Solutions" no 393 of series Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer 2016, pp. 431- 440, ISSN -2194-5357; DOI: 10.1007/978-3 319-23923-1_63.
 2. Кошева Л.О. Метрологія біомедичної апаратури/ Л.О. Кошева, М.Ю. Буриченко: [Навч.посібн.].– К.: НАУ, 2016. – 168 с.
 3. Кошевая Л.А.Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий / Л.А.Кошевая, Е.Т. Володарский: [Монограф.].– Вінниця: ВНТУ, 2013. – 270 с.
 4. Кошева Л.А. Оценивание метрологических характеристик стандартных образцов/ Л.А. Кошевая, Е.Т. Володарский, С.А Гуржий// Метрологія та прилади. – 2017. – №1 – С. 57-62
 5. Кошева Л.О. Основи метрології, взаємозамінність та стандартизація/ Л.О. Кошева: [Навч.посібн.].– К.: НАУ, 2018. – 230 с.Зограб'ян Рубен Овакимович
проф. кафедри БІКАМ, д.м.н., проф.
e-mail: 88rubenz@gmail.com
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 401а

Понад 32 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:
 1. Зограб’ян Р.О. Клінічний випадок АВ0–несумісної трансплантації нирки у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова / Р.О. Зограб’ян, В.П. Закордонець, А.І. Малик, О.В. Закрутько, Л.В. Тарасенко // Український журнал нефрології та  діалізу. – 2015. – № 4 (48). – С. 45 – 48.
 2. Зограб’ян Р.О. Трансплантація нирки від АВО–несумісного живого родинного донора / Р.О. Зограб’ян // Почки (нирки). – 2015. – № 4 (14). – С. 45 – 49.
 3. Зограб’ян Р.О. Хронічне відторгнення ниркового алотрансплантата / Р.О. Зограб’ян, В.В. Шелест // Почки (нирки). – 2016. – № 2 (16). – С. 40 – 48.
 4. Зограб’ян Р.О. Особливості стану імуної системи в потенційних реципієнтів ниркового трансплантата дитячого віку / Р.О. Зограб’ян, В.П. Закордонець, О.С. Вороняк, А.В. Кубашко, В.Є. Баран // Почки (нирки). – 2017. – Т. 6, № 3. – С. 21 – 25.
 5. Зограб’ян Р.О. Визначення рівня субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові для діагностики хронічної реакції відторгнення ниркових алотрансплантатів / Р.О. Зограб’ян, А.В. Кубашко // Почки (нирки). – 2017. – Т. 6, № 4. – С. 40 – 45.Моісеєнко Євген Васильович
проф. кафедри БІКАМ, д.м.н., старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги» III-го ступеню
e-mail: moiseyenkoev@gmail.com
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 422

Понад 300 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:
 1. The influence of environmental factors and stress on human health and chronic diseases: PPPM lessons from Antarctica /Bubnov Rostyslav V., Moiseyenko Yevhen V., Spivak Mykola Ya. // EPMA World Congress 2017 Predictive, Preventive & Personalised Medicine. MALTA: 14-17 September 2017 // EPMA Journal DOI 10.1007/s13167-017-0108-4 pp. 13-23
 2. Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypotheses for multi-disciplinary prospective studies in the Ukrainian “Akademik Vernadsky” station / Y. V Moiseyenko, V. I Sukhorukov, G. Y Pyshnov, I. M Mankovska, K. V Rozova, O. A. Miroshnychenko, O. E. Kovalevska, S.-A. Y. Madjar, R. V. Bubnov, A. O. Gorbach, K. M. Danylenko, O. I. Moiseyenko // EPMA Journal. - 2016. - Т 7, № 11. - Р. 1-19.
 3. Особенности адаптации человека к условиям Антарктики / Е. В. Моисеенко // Природная среда Антарктики: современное состояние изученности : матер. II Междунар. науч.-прак. конф. (пос. Нарочь, Республика Беларусь, 18–21 мая 2016 г.). - Минск: Конфидо, 2016. - С. 258-264.
 4. Основи психофізіологічних та психологічних досліджень операторів в екстремальних умовах діяльності / О. А. Мірошниченко, Є. В. Моісеєнко, В. А. Литвинов. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11 – 13386 від 20 серпня 2014 року). Підручник. Житомир, «Рута», 2015 – 296 с
 5. Технології медичного обстеження і реабілітації / Кузовик В. Д., Моісеєнко Є. В., Литвинов В. А. - Житомир: Рута, 2014. - 215 с.ДоцентиМельников Олег Вячеславович
доц. кафедри БІКАМ, к.т.н., доц.
e-mail: Melnykov_@ukr.net
тел.: (044) 406-71-86
моб. тел.: +38(097)256-14-32
Корп. 3, кім. 422

Понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:
 1. Мельников О.В. Моделювання еталонного кардіосигналу в медичних експертних системах. Тези доповіді на VII Міжнародній антарктичній конференції, м. Київ, НАУ, 16-18 травня 2017 р: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2017. c–231-232.
 2. Melnykov O. Object optimal control system analytical design. Term paper manual /Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. - К.: НАУ, 2013.- 40 с.
 3. до виконання курсової роботи. - К.: НАУ, 2012.-24 с.
 4. Melnykov O. Fundamentals of motion control systems of aircraft. Term paper manual / Методичні рекомендації
 5. Мельников О.В. Схемотехніка радіоелектронних апаратів. Розрахунок безстрансформаторного підсилювача біомедичних сигналів: методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дісципліни «Схемотехніка радіоелектронних апаратів»/ укладач: Мельников О.В. – K.: НАУ, 2017. - 30   с.Булигіна Олена Вячеславівна
доц. кафедри БІКАМ, к.т.н., доц.
e-mail:
тел.:
Корп. 3, кім. 401а
Буриченко Михайло Юрійович
доц. кафедри БІКАМ, к.т.н., доц.
e-mail:
тел.:
Корп. 3, кім. 401а
Іванець Ольга Борисівна
доц. кафедри БІКАМ, к.т.н., доц.
e-mail:
тел.:
Корп. 3, кім. 401а
Кучеренко Валентина Леонідівна
доц. кафедри БІКАМ, к.т.н., доц.
e-mail:
тел.:
Корп. 3, кім. 401а
АсистентиГордєєв Артем Дмитрович
к.т.н., асист. кафедри БІКАМ
e-mail: gordieiev.artem@gmail.com
тел.: (044) 406-71-86
моб.тел: +38(063) 436-31-17
Корп. 3, кім. 422

Соціальні мережі:
facebook
LinkedIn

Понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:
 1. Гордєєв А. Д. Інформаційна технологія процесу професійного відбору операторів екстремальних видів діяльності / А. Д. Гордєєв // «Інженерія програмного забезпечення»: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. - №3(23) 2015. – С. 64-72.
 2. Гордєєв А. Д. Розробка автоматизованої системи прийняття рішень для професійного відбору операторів екстремальних видів діяльності / А. Д. Гордєєв, В. Д. Кузовик, О. В., Булигіна, // «Інженерія програмного забезпечення»: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. - №4(24) 2015. – С. 33-43.
 3. Гордєєв А. Д. Статистична обробка параметрів перехідних процесів біоритмів кори головного мозку / А. Д. Гордєєв, В. Д. Кузовик. // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №4/2(30). – С. 59–64. – ISSN 2226-3780.
 4. Гордєєв А. Д. Розробка алгоритму моделювання біологічних параметрів операторів екстремалів методом монте-карло / А. Д. Гордєєв, В. Д. Кузовик, М.А. Назарчук // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №5/1(31). – С. 59–64. – ISSN 2226-3780.
 5. Гордєєв А. Д. Розробка інформаційної технології процесу професійного відбору операторів екстремальних видів діяльності / А. Д. Гордєєв // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №5/1(31). – С. 11–16. – ISSN 2226-3780.
GoogleScholar

Швидкий імпорт контакту:Тишковець Карина Олексіївна
асист., аспірант кафедри БІКАМ
e-mail: Karina.tyshkovets@i.ua
тел.: (044) 406-71-86
моб.: +38(073)403-66-96
моб.: +38(099)561-60-79
Корп. 3, кім. 422

Соціальні мережі:
facebook

8 наукових та навчально-методичних публікацій:
GoogleScholar

Швидкий імпорт контакту:


Собова Світлана Юріївна
асист. кафедри БІКАМ
e-mail:
тел.:
Корп. 3, кім. 422Архирей Марина Володимирівна
асист. кафедри БІКАМ
e-mail:
тел.:
Корп. 3, кім. 401а
Інженерно-допоміжний складІванець Борис Миколайович
зав. лаб. кафедри БІКАМ
e-mail: bikam@i.ua
тел.:
Корп. 3, кім. 423
Клюзко Євген Іванович
зав. лаб. кафедри БІКАМ
e-mail: bikam@i.ua
тел.:
Корп. 3, кім. 423Кафедра БІКАМ

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ) функціонує в Навчально-науковому інституті інформаційно-діагностичних систем (ННІІДС) в Національному авіаційному університеті (НАУ); завідуючий кафедрою, професор, доктор технічних наук Кузовик Вячеслав Данилович

Протоколи засідання кафедри БІКАМ