Department of BioCybernetics and Aerospace Medicine (BICAM) 

National Aviation University

Introduction to II-III courses

The Department of Bio-Cybernetics and Aerospace Medicine (BICAM) of the National Aviation University invites you to study for a 2-3 year course at the Bachelor's degree (under the diploma of a junior specialist).

Teaching is conducted in Ukrainian.
Training is carried out at the expense of state order and contract form.

Required documents to be submitted for membership:

Statement (the form is issued at the university).
Original certificate and appendix to it or their certified copies.
Original certificate (certificates) of the UCOSNO or their certified copies.
The original medical certificate in the form 086-O or its certified copy.
6 photos in the size of 3 × 4 cm.
A copy of the certificate of identification number.
Copy of the passport: 1st, 2nd and 11th pages.
Copy of a military ticket (certificate of affiliation to the compulsory section) for boys.

Entrants on the basis of educational qualification level "Junior Specialist" for the 2nd year

Programs of professional tests for admission to 2 courses of bachelor's degree (term of training 3 years):

Professional test for the educational program 172 - Biotechnical and medical devices and systems
Additional professional test for educational program 172 - Biotechnical and medical devices and systems
Programs of additional professional tests for admission to 2 courses of baccalaureate (term of training 3 years):

Professional test for educational program 163 - Biomedical engineering
Additional professional test for educational program 163 - Biomedical engineering

Entrants on the basis of educational qualification level "Junior Specialist" for the 3rd year
Entrance test programs for admission to 3 courses of bachelor's degree (term of training 2 years):

Professional test for the educational program 172 - Biotechnical and medical devices and systems
Additional professional test for educational program 172 - Biotechnical and medical devices and systems

Entrance test programs for admission to 3 courses of bachelor's degree (term of training 2 years):
Professional test for educational program 163 - Biomedical engineering
Additional professional test for educational program 163 - Biomedical engineering


Викладання здійснюється українською мовою.
Навчання здійснюється за кошти державного замовлення та за контрактною формою.

Необхідні документи, що подаються для вступу:

  • Заява (бланк видається в університеті).
  • Оригінал атестата та додатку до нього або їх завірені копії.
  • Оригінал сертифіката (сертифікатів) УЦОЯО або їх завірені копії.
  • Оригінал медичної довідки за формою 086-О або її завірена копія.
  • 6-ть фотокарток розміром 3×4 см.
  • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
  • Копія паспорта: 1-а, 2-а та 11-а сторінки.
  • Копія військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) для юнаків.

Вступникам на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на 2й курс


Програми фахових випробувань для вступу до 2 КУРСУ бакалаврату (термін навчання 3 роки):

Програми додаткових фахових випробувань для вступу до 2 КУРСУ бакалаврату (термін навчання 3 роки):


Вступникам на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на 3й курс

Програми вступних випробувань для вступу до 3 КУРСУ бакалаврату (термін навчання 2 роки):


Програми вступних випробувань для вступу до 3 КУРСУ бакалаврату (термін навчання 2 роки):

©2019. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльний за WEB-сторінку- Безвершнюк К. О.

Main Menu