Department of BioCybernetics and Aerospace Medicine (BICAM) 

National Aviation University

Дипломне проектування

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини
з підготовки та проведення атестації випускників освітнього ступеня «Магістр»

Заходи Спеціальність
163 «Біомедична інженерія» 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Організація та проведення надставного зібрання студентів з порядку та проведення атестації 04.02.2019 р.,
11:00 – 12:00,
ауд 3-423
04.02.2019 р.,
11:00 – 12:00,
ауд 3-423
Передзахист дипломних проектів 17-19.12.2018 р.,
12:30–15:00,
ауд 3-421
17-19.12.2018 р.,
12:30–15:00,
ауд 3-421
Повторний передзахист дипломних проектів 16.01.2019 р.,
12:30-15:00,
ауд. 3-421
16.01.2019 р.,
12:30–15:00,
ауд 3-421
Подання до дирекції інституту списку випускників, які за рішенням випускової кафедри допущені до атестації 17.01.2019 р. 17.01.2019 р.
Подання до дирекції інституту на затвердження списку рецензентів 18.01.2019 р. 18.01.2019 р.
Подання на затвердження проректором з навчальної роботи графіку захисту випускниками дипломних проектів на кожен день роботи ЕК 18.01.2019 р. 18.01.2019 р.
Захист дипломних робіт в ЕК 05.02.2019 р., 9:00,
ауд. 3-421.
06.02.2019 р., 9:00
07.02.2019 р., 9:00,
ауд. 3-421.
Підведення підсумків атестації та підготовка протоколу засідань ЕК 06.02.2019 р. 07.02.2019 р.
Підготовка звіту про роботу ЕК 10.02.2019 р. 10.02.2019 р.

 

©2019. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльний за WEB-сторінку- Безвершнюк К. О.

Main Menu