Кожен студент спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та 172 «Біомедичні апарати та системи» кафедри БІКАМ після закінчення навчального семестру  проходять практику на  навчальних базах кафедри. Основні загальні положення, програми практик, накази та типові договори  можна переглянути на кафедрі БІКАМ (відповідальні Булигіна Олена Вячеславівна та Безвершнюк Карина Олексіївна)

1 курс
1 курс – фахова ознайомлювальна практика, що проходить на базі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова. Метою даної практики являється ознайомлення студентів з: методами та засобами діагностування здоров’я людини, а також з приладами фізіотерапевтичного спрямування; організаційною структурою медичних закладі, в яких будуть працювати майбутні фахівці.
4 курс
4 курс – Переддипломна практика. (Міські клінічні лікарні) Основною метою переддипломної практики є: підбір і систематизація матеріалів за темою дипломного проекту; придбання практичних навичок з питань організації технічного обслуговування і експлуатації біотехнічних та медичних апаратів і систем;
2 курс
2 курс – Медико-технологічна практика, що проходить на базі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова. Метою медико-технологічної практики являється ознайомлення з: організацією медико-технологічних процесів при діагностиці і лікуванні пацієнтів з використанням медичної техніки; організаційною структурою медичних закладів, в яких будуть працювати майбутні фахівці.
5,6 курс
5,6 курс науково-дослідна та переддипломна практики (Укрметртестстандарт) Основною метою науково-дослідної та переддипломної практик є: підбір і систематизація матеріалів за темою дипломної роботи; проведення наукових експериментів та досліджень за тематикою дипломних робіт; підготовка до складання кваліфікаційного іспиту.
3 курс
3 курс – Конструкторсько-технологічна практика(Проводиться в Антарктичному центрі). Метою конструкторсько-технологічної практики є: придбання практичних навичок з питань організації технічного обслуговування і експлуатації біотехнічних та медичних апаратів і систем; ознайомлення з організацією метрологічного забезпечення медичної діагностичної та лікувальної апаратури; ознайомлення з системою управління якістю в медичних лікувально-діагностичних закладах.

©2019. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльний за WEB-сторінку- Безвершнюк К. О.

Main Menu

переключение языков(модуль)