Department of BioCybernetics and Aerospace Medicine (BICAM) 

National Aviation University

Кожен студент спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та 172 «Біомедичні апарати та системи» кафедри БІКАМ після закінчення навчального семестру  проходять практику на  навчальних базах кафедри. Основні загальні положення, програми практик, накази та типові договори  можна переглянути на кафедрі БІКАМ (відповідальні Булигіна Олена Вячеславівна та Безвершнюк Карина Олексіївна)

1 курс
1 курс. Фахово-ознайомлювана практика. Інститут кібернетики НАНУ ім. Глушкова. Студенти отримують можливість ознайомлення з медико-біологічними проблемами та шляхи їх вирішення, зокрема, з використанням програмного продукту, працюючи у групах спільно з фахівцями відповідних відділів
4 курс
4 курс – Переддипломна практика. База практики - наші стейкхолдери (Здраво, Вектор-бест Україна, Сименс-медицина тощо) Основною метою практики являється підбір та систематизація матеріалів за темою дипломного проекту, придбання практичних навичок з питань організації технічного обслуговування і екплуатації біотехнічних та медичних апаратів і систем.
2 курс
2 курс. Медико-технологічна практика. Інститут фізіології НАНУ ім Богомольця. Ознайомлення з медичною апаратурою та методами обстеження та реабілітації операторів екстремальних видів діяльності.
5,6 курс
5,6 курс науково-дослідна та переддипломна практики (Укрметртестстандарт) Основною метою науково-дослідної та переддипломної практик є: підбір і систематизація матеріалів за темою дипломної роботи; проведення наукових експериментів та досліджень за тематикою дипломних робіт; підготовка до складання кваліфікаційного іспиту.
3й курс
3й курс. База практики - наші стейкхолдери (Здраво, Вектор-бест Україна, Сименс-медицина тощо)

©2022. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu