Department of BioCybernetics and Aerospace Medicine (BICAM) 

National Aviation University

Кожен студент спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та 172 «Біомедичні апарати та системи» кафедри БІКАМ після закінчення навчального семестру  проходять практику на  навчальних базах кафедри. Основні загальні положення, програми практик, накази та типові договори  можна переглянути на кафедрі БІКАМ (відповідальні Булигіна Олена Вячеславівна та Безвершнюк Карина Олексіївна)

1 курс
4 курс – Переддипломна практика. (Міські клінічні лікарні) Основною метою переддипломної практики є: підбір і систематизація матеріалів за темою дипломного проекту; придбання практичних навичок з питань організації технічного обслуговування і експлуатації біотехнічних та медичних апаратів і систем;
4 курс
5,6 курс науково-дослідна та переддипломна практики (Укрметртестстандарт) Основною метою науково-дослідної та переддипломної практик є: підбір і систематизація матеріалів за темою дипломної роботи; проведення наукових експериментів та досліджень за тематикою дипломних робіт; підготовка до складання кваліфікаційного іспиту.
2 курс
2 курс – Медико-технологічна практика, що проходить на базі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова. Метою медико-технологічної практики являється ознайомлення з: організацією медико-технологічних процесів при діагностиці і лікуванні пацієнтів з використанням медичної техніки; організаційною структурою медичних закладів, в яких будуть працювати майбутні фахівці.
5,6 курс
2 курс – Медико-технологічна практика, що проходить на базі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова. Метою медико-технологічної практики являється ознайомлення з: організацією медико-технологічних процесів при діагностиці і лікуванні пацієнтів з використанням медичної техніки; організаційною структурою медичних закладів, в яких будуть працювати майбутні фахівці.
3 курс
3 курс – Конструкторсько-технологічна практика(Проводиться в Антарктичному центрі). Метою конструкторсько-технологічної практики є: придбання практичних навичок з питань організації технічного обслуговування і експлуатації біотехнічних та медичних апаратів і систем; ознайомлення з організацією метрологічного забезпечення медичної діагностичної та лікувальної апаратури; ознайомлення з системою управління якістю в медичних лікувально-діагностичних закладах.

©2021. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина Олексіївна

Main Menu