Кадровий склад

Професори

Кузовик Вячеслав Данилович

Завідуючий кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини.
Доктор технічних наук, професор.
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. Кузовик В.Д. Розробка алгоритму моделювання біологічних параметрів операторів екстремалів методом монте-карло / В. Д. Кузовик, А. Д. Гордєєв, М.А. Назарчук // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №5/1(31). – С. 59–64. – ISSN 2226-3780.
 2. V.D. Kuzovyk, A. D. Gordieiev, The statistical approach for diagnosis and prediction operator’s psychophysiological states // The seven world congress “Aviation in the XXI-st Century: “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 19-21, 2016. – 2016. – P. 1.6.10-1.6.14.
 3. Кузовик В.Д. Статистична обробка параметрів перехідних процесів біоритмів кори головного мозку / В. Д. Кузовик, А. Д. Гордєєв // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2016. – Т.4, №4/2(30). – С. 59–64. – ISSN 2226-3780

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: (044) 406-74-42
Корп. 3, кім. 401

 

Кошева Лариса Олександрівна

Доктор технічних наук, професор кафедри БІКАМ.
Автор понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. L. Kosheva, Volodarsky, Z.Warsza, A. Idźkowski. Method of upgrading the reliability of measurement inspection. Іn monograph: R. Jabłoński T. Brezina (Editors) "Advanced Mechatronics Solutions" no 393 of series Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer 2016, pp. 431- 440, ISSN -2194-5357; DOI: 10.1007/978-3 319-23923-1_63.
 2. Кошева Л.О. Метрологія біомедичної апаратури/ Л.О. Кошева, М.Ю. Буриченко: [Навч.посібн.].– К.: НАУ, 2016. – 168 с.
 3. Кошевая Л.А.Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий / Л.А.Кошевая, Е.Т. Володарский: [Монограф.].– Вінниця: ВНТУ, 2013. – 270 с.
 4. Кошева Л.А. Оценивание метрологических характеристик стандартных образцов/ Л.А. Кошевая, Е.Т. Володарский, С.А Гуржий// Метрологія та прилади. – 2017. – №1 – С. 57-62
 5. Кошева Л.О. Основи метрології, взаємозамінність та стандартизація/ Л.О. Кошева: [Навч.посібн.].– К.: НАУ, 2018. – 230 с.

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 401а

 

 Зограб'ян Рубен Овакимович

Доктор медичних наук, професор кафедри БІКАМ.
Автор понад 32 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. Зограб’ян Р.О. Клінічний випадок АВ0–несумісної трансплантації нирки у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Р.О. Зограб’ян, В.П. Закордонець, А.І. Малик, О.В. Закрутько, Л.В. Тарасенко // Український журнал нефрології та  діалізу. – 2015. – № 4 (48). – С. 45 – 48.
 2. Зограб’ян Р.О. Трансплантація нирки від АВО–несумісного живого родинного донора / Р.О. Зограб’ян // Почки (нирки). – 2015. – № 4 (14). – С. 45 – 49.
 3. Зограб’ян Р.О. Хронічне відторгнення ниркового алотрансплантата / Р.О. Зограб’ян, В.В. Шелест // Почки (нирки). – 2016. – № 2 (16). – С. 40 – 48.
 4. Зограб’ян Р.О. Особливості стану імуної системи в потенційних реципієнтів ниркового трансплантата дитячого віку / Р.О. Зограб’ян, В.П. Закордонець, О.С. Вороняк, А.В. Кубашко, В.Є. Баран // Почки (нирки). – 2017. – Т. 6, № 3. – С. 21 – 25.
 5. Зограб’ян Р.О. Визначення рівня субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові для діагностики хронічної реакції відторгнення ниркових алотрансплантатів / Р.О. Зограб’ян, А.В. Кубашко // Почки (нирки). – 2017. – Т. 6, № 4. – С. 40 – 45.

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 401а

 

Моісеєнко Євген Васильович

Доктор медичних наук, професор кафедри БІКАМ, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги» III-го ступеню.
Автор понад 300 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. The influence of environmental factors and stress on human health and chronic diseases: PPPM lessons from Antarctica /Bubnov Rostyslav V., Moiseyenko Yevhen V., Spivak Mykola Ya. // EPMA World Congress 2017 Predictive, Preventive & Personalised Medicine. MALTA: 14-17 September 2017 // EPMA Journal DOI 10.1007/s13167-017-0108-4 pp. 13-23
 2. Antarctica challenges the new horizons in predictive, preventive, personalized medicine: preliminary results and attractive hypotheses for multi-disciplinary prospective studies in the Ukrainian “Akademik Vernadsky” station / Y. V Moiseyenko, V. I Sukhorukov, G. Y Pyshnov, I. M Mankovska, K. V Rozova, O. A. Miroshnychenko, O. E. Kovalevska, S.-A. Y. Madjar, R. V. Bubnov, A. O. Gorbach, K. M. Danylenko, O. I. Moiseyenko // EPMA Journal. - 2016. - Т 7, № 11. - Р. 1-19.
 3. Особенности адаптации человека к условиям Антарктики / Е. В. Моисеенко // Природная среда Антарктики: современное состояние изученности : матер. II Междунар. науч.-прак. конф. (пос. Нарочь, Республика Беларусь, 18–21 мая 2016 г.). - Минск: Конфидо, 2016. - С. 258-264.
 4. Основи психофізіологічних та психологічних досліджень операторів в екстремальних умовах діяльності / О. А. Мірошниченко, Є. В. Моісеєнко, В. А. Литвинов. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11 – 13386 від 20 серпня 2014 року). Підручник. Житомир, «Рута», 2015 – 296 с
 5. Технології медичного обстеження і реабілітації / Кузовик В. Д., Моісеєнко Є. В., Литвинов В. А. - Житомир: Рута, 2014. - 215 с.

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 422

 

Огородник Петро Васильович

Доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник. Член товариства гепатобіліарних хірургів України та СНД, Європейської асоціації ендоскопічних хірургів.
У 2002 р. під керівництвом М.Ю. Ничитайла захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування механічної жов­тяниці при непрохідності загальної жовчної протоки з застосуванням мініінвазивних технологій». У 2003-му за конкурсом обра­ний на посаду старшого, а у 2007 р. — про­відного наукового співробітника інституту.
Член товариства гепатобіліарних хірургів України та СНД, Євро­пейської асоціації ендоскопічних хірургів, автор більш ніж 170 друкованих праць та 27 винаходів, двох монографій, 5 мето­дичних рекомендацій, член вченої та спе­ціалізованої ради із захисту дисертацій Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, учасник міжнародних з'їздів і конгресів.

 

Доценти

Мельников Олег Вячеславович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. Мельников О.В. Моделювання еталонного кардіосигналу в медичних експертних системах. Тези доповіді на VII Міжнародній антарктичній конференції, м. Київ, НАУ, 16-18 травня 2017 р: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2017. c–231-232.
 2. Melnykov O. Object optimal control system analytical design. Term paper manual /Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. - К.: НАУ, 2013.- 40 с.
 3. до виконання курсової роботи. - К.: НАУ, 2012.-24 с.
 4. Melnykov O. Fundamentals of motion control systems of aircraft. Term paper manual / Методичні рекомендації
 5. Мельников О.В. Схемотехніка радіоелектронних апаратів. Розрахунок безстрансформаторного підсилювача біомедичних сигналів: методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дісципліни «Схемотехніка радіоелектронних апаратів»/ укладач: Мельников О.В. – K.: НАУ, 2017. - 30   с.

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: (044) 406-71-86
моб. тел.: +38(097)256-14-32
Корп. 3, кім. 422

 

Монченко Олена Володимирівна

 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.
Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. Improvement of ultrasonic testing method for materials with significant attenuation / O.Derhunov, Yu.Kuts, O. Monchenko, S.Shengur, Y.Oliinyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 1/9(91) 2018.–P.54
 2. Акустична система виявлення витоків рідини в трубопроводах/ О.В. Монченко, Є.І. Мазуренко  // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018)»: матеріали тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 10–12 трав. 2018  р.). – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2018. – Т. 2. – С. 171-173.
 3. Аналіз ультразвукових перетворювачів для діагностики печінки / О.В. Монченко, Д.О. Немоловська // Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси» (ІІРТК-2015), Київ, 18-19 травня, 2015 р. – С. 118.
 4.  Задачі ультразвукової діагностики суглобів та м'якотканинних компонентів в педіатрії / О.В. Монченко, Книшук К.М. // Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси» (ІІРТК-2015), Київ, 18-19 травня, 2015 р. – С. 121.
 5. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади / Єременко В.С., Монченко О.В.  // Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2018. – 151 с.

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел: (044) 406-71-86
моб. тел.: +38(097)474-04-11
Корпус 3, кім. 422

 

Дейниченко Андрій Геннадійович

Завідувач кабінетом рентген-ендоскопічних та ендобіліарних методів лікування.
З жовтня 2004 р. і по теперішній час працює на посаді лікаря хірурга кабінету рентген – ендоскопічних та ендобіліарних методів лікування.
Крім практичної роботи активно займається науково-дослідною роботою, є автором та співавтором понад 30наукових праць та винаходів.
В 2007 році – стажування в  м. Сеул (Південна Корея) з питань ендоскопічної хірургії.
В 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Атипова ендоскопічна папілотомія в лікувально-діагностичному алгоритмі обструкції дистального відділу загальної жовчної протоки». 

 

Булигіна Олена Вячеславівна

 

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: 
Корп. 3, кім. 401а

 

Буриченко Михайло Юрійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: 
Корп. 3, кім. 401а

 

Іванець Ольга Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: 
Корп. 3, кім. 401а

 

Кучеренко Валентина Леонідівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: 
Корп. 3, кім. 401а

 

Асистенти

Безвершнюк Карина Олексіївна

Асистент, аспірант кафедри БІКАМ
Автор 8 наукових та навчально-методичних публікацій:
GoogleScholar

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: (044) 406-71-86
моб.: +38(073)403-66-96
моб.: +38(099)561-60-79
Корп. 3, кім. 422
Соціальні мережі:
facebook

Собова Світлана Юріївна

Асистент кафедри БІКАМ

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: 
Корп. 3, кім. 422

 

Архирей Марина Володимирівна

Асистент кафедри БІКАМ

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: 
Корп. 3, кім. 401а

 

Навчально-допоміжний склад

Іванець Борис Миколайович

Завідуючий лабораторії кафедри БІКАМ

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: 
Корп. 3, кім. 423

 

Клюзко Євген Іванович

Завідуючий лабораторії кафедри БІКАМ

Контакти:
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел.: 
Корп. 3, кім. 423

 

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ) функціонує в Національному авіаційному університеті (НАУ); завідуючий кафедрою, професор, доктор технічних наук Кузовик Вячеслав Данилович