Стандарти спеціальностей

Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності закладів вищої освіти незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки.

За даними посиланнями можна ознайомитись з стандартами спеціальностей кафедри БІКАМ:

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ) функціонує в Національному авіаційному університеті (НАУ); завідуючий кафедрою, професор, доктор технічних наук Кузовик Вячеслав Данилович