Дипломне проектування

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини
з підготовки та проведення атестації випускників освітнього ступеня «Магістр»

Заходи Спеціальність
163 «Біомедична інженерія» 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Організація та проведення надставного зібрання студентів з порядку та проведення атестації 04.02.2019 р.,
11:00 – 12:00,
ауд 3-423
04.02.2019 р.,
11:00 – 12:00,
ауд 3-423
Передзахист дипломних проектів 17-19.12.2018 р.,
12:30–15:00,
ауд 3-421
17-19.12.2018 р.,
12:30–15:00,
ауд 3-421
Повторний передзахист дипломних проектів 16.01.2019 р.,
12:30-15:00,
ауд. 3-421
16.01.2019 р.,
12:30–15:00,
ауд 3-421
Подання до дирекції інституту списку випускників, які за рішенням випускової кафедри допущені до атестації 17.01.2019 р. 17.01.2019 р.
Подання до дирекції інституту на затвердження списку рецензентів 18.01.2019 р. 18.01.2019 р.
Подання на затвердження проректором з навчальної роботи графіку захисту випускниками дипломних проектів на кожен день роботи ЕК 18.01.2019 р. 18.01.2019 р.
Захист дипломних робіт в ЕК 05.02.2019 р., 9:00,
ауд. 3-421.
06.02.2019 р., 9:00
07.02.2019 р., 9:00,
ауд. 3-421.
Підведення підсумків атестації та підготовка протоколу засідань ЕК 06.02.2019 р. 07.02.2019 р.
Підготовка звіту про роботу ЕК 10.02.2019 р. 10.02.2019 р.

 

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ) функціонує в Національному авіаційному університеті (НАУ); завідуючий кафедрою, професор, доктор технічних наук Кузовик Вячеслав Данилович