Практика

Кожен студент спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та 172 «Біомедичні апарати та системи» кафедри БІКАМ після закінчення навчального семестру  проходять практику на  навчальних базах кафедри:

1 курс – фахова ознайомлювальна практика, що проходить на базі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова.
Метою даної практики являється ознайомлення студентів з:

 • методами та засобами діагностування здоров’я людини, а також з приладами фізіотерапевтичного спрямування;
 • організаційною структурою медичних закладі, в яких будуть працювати майбутні фахівці.

 2 курс – Медико-технологічна практика, що проходить на базі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова.
Метою медико-технологічної практики являється ознайомлення з:

 • організацією медико-технологічних процесів при діагностиці і лікуванні пацієнтів з використанням медичної техніки;
 • організаційною структурою медичних закладів, в яких будуть працювати майбутні фахівці.

 3 курс – Конструкторсько-технологічна практикиа.
Метою конструкторсько-технологічної практики є:

 • придбання практичних навичок з питань організації технічного обслуговування і експлуатації біотехнічних та медичних апаратів і систем;
 • ознайомлення з організацією метрологічного забезпечення медичної діагностичної та лікувальної апаратури;
 • ознайомлення з системою управління якістю в медичних лікувально-діагностичних закладах.

 4 курс – Переддипломна практика.
Основною метою переддипломної практики є:

 • підбір і систематизація матеріалів за темою дипломного проекту;
 • придбання практичних навичок з питань організації технічного обслуговування і експлуатації біотехнічних та медичних апаратів і систем;

 5,6 курс –науково-дослідна та переддипломна практики.
Основною метою науково-дослідної та переддипломної практик є:

 • підбір і систематизація матеріалів за темою дипломної роботи;
 • проведення наукових експерементів та досліджень за тематикою дипломних робіт;
 • підготовка до складання кваліфікаційного іспиту.

 

 
База практики Курс Короткі відомості
Кафедра БІКАМ 1,2 Під час проходження практики студенти здобувають навички роботи з документами також вони мають можливість детальніше  ознайомити з майбутньою професією.
Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова 1,2 В ході проходження практики в інституті хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімов студенти набувають знань та навичок:- виконувати операції з підготовки медичної лікувально-діагностичної апаратури до роботи;- користуватись експлуатаційною документацією медичної апаратури, що використовується на об’єкті практики;- оформлювати робочу документацію об’єкта практики;- виконувати технічне обслуговування конкретного типу медичної лікувально-діагностичної апаратури у відповідності з інструкцією з експлуатації.
Антарктичний центр 2,3  
Київська лікарня швидкої допомоги 3  
Київська міська клінічна лікарня №5 3,4 Під час проходження практики студенти ознайомлюються з процедурою проведення досліджень за допомогою медичного обладнання в процесі діагностування пацієнтів, спілкування з фахівцями медичного закладу з приводу важливості використання новітнього медичного обладнання яке виробляється в Україні або імпортується до неї, закріплення теоретичних знань студентів в організації медико-технологічних процесів при діагностиці і лікуванні пацієнтів з використанням медичної техніки. 
Укрметртестстандарт 5,6 Проведення практики на базі ДП «Укрметртестстандарт» підприємство відділу що займається сертифікацією та проведенням випробувань усього медичного обладнання, яке виробляється в Україні, або імпортується до неї, в якому і проходить практика студенти під безпосереднім керівництвом спеціалістів цього відділу. Спілкування з спеціалістами допомагає студентам виявити напрямки подальшого розвитку медичного обладнання та зменшення конструктивних недоліків. 
ДТ Антонов 5,6