Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національного авіаційного університету

запрошує на навчання

за освітніми ступенями бакалавра та магістра в галузі знань

 

Викладання здійснюється українською мовою.

Навчання здійснюється за кошти державного замовлення та за контрактною формою (вартість навчання за контрактною формою в документі прикріпленому у кінці сторінки).

 Студенти програми отримують знання необхідні для проведення досліджень, проектування (конструювання), випробувань, виробництва, монтажу та встановлення, ремонту і технічного обслуговування, відновлення електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) медичного призначення; розроблення заходів безпечної експлуатації медичних електронних засобів при конструюванні; виробництва діагностичних та медичних приладів.

Особливості Умов вступу до ВНЗ 2019 ПЗСО 

(інформація з офіційного сайту НАУ)
В 2019 році враховують сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, окрім сертифіката з іноземної мови – прийматимуть лише сертифікати за 2018 та 2019 роки. Крім того, враховують додаткові бали (10 балів) призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року.

Додаткові бали Малої академії наук та переможця Всеукраїнської олімпіади не підсумовуються. За наявності додаткових балів Малої академії наук, переможця Всеукраїнської олімпіади (ВУО) та сертифікату про закінчення довузівської підготовки (ФДП) необхідно обрати бали МАН чи ВУО, бали ФДП можуть додаватися до суми, але загальна сума балів не має перевищувати 200 балів.

У випадку подання заяви за 1-2 пріоритетом встановлюють галузевий коефіцієнт 1,02. Якщо абітурієнт на момент вступу проживає у сільській місцевості, йому встановлюють сільський коефіцієнт 1,05*.

* Сільський коефіцієнт – для абітурієнтів, зареєстрованих у сільських населених пунктах і які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл у рік вступу.


 Необхідні документи

 •  Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження;
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Медична довідка форми О-086 (У-086) ;
 • Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці - для призовників.
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2
 • або квотами-3 (за наявності).
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Примітка: при подачі копій обов’язкова  наявність оригіналів документів;
оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 Ключові результати навчання: 

Випускники програми володіють знаннями, необхідними для дослідження і прогнозування, розроблення і виробництва електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) медичного призначення;проектування (конструювання), розроблення технології виготовлення, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів медичного призначення, а також володіють такими ключовими компетенціями:

 • оцінка працездатності, діагностика та налагодження пристроїв медичної електроніки;
 • вирішення задач оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва технічних радіоелектронних засобів медичного призначення;
 • аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки медичного призначення, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою;
 • проведення випробувань, експериментальних та теоретичних досліджень властивостей матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки;
 • розроблення заходів безпечної експлуатації медичних електронних засобів при конструюванні;
 • виробництва контрольно-вимірювальних приладів;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.

©2019. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльний за WEB-сторінку- Безвершнюк К. О.

Main Menu