Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

запрошує на навчання

за освітніми ступенями бакалавра та магістра в галузі знань

 Необхідні документи

 •  Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження;
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Медична довідка форми О-086 (У-086) ;
 • Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці - для призовників.
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2
 • або квотами-3 (за наявності).
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Примітка: при подачі копій обов’язкова  наявність оригіналів документів;
оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 

 Ключові результати навчання:

Випускники програми володіють знаннями, необхідними для дослідження і прогнозування, розроблення і виробництва електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) медичного призначення;проектування (конструювання), розроблення технології виготовлення, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів медичного призначення, а також володіють такими ключовими компетенціями:

 • оцінка працездатності, діагностика та налагодження пристроїв медичної електроніки;
 • вирішення задач оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва технічних радіоелектронних засобів медичного призначення;
 • аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки медичного призначення, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою;
 • проведення випробувань, експериментальних та теоретичних досліджень властивостей матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки;
 • розроблення заходів безпечної експлуатації медичних електронних засобів при конструюванні;
 • виробництва контрольно-вимірювальних приладів;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.

©2021. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина Олексіївна

Main Menu