Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національного авіаційного університету

запрошує на навчання

за освітніми ступенями бакалавра та магістра в галузі знань

 

Викладання здійснюється українською мовою.

Навчання здійснюється за кошти державного замовлення та за контрактною формою (вартість навчання за контрактною формою в документі прикріпленому у кінці сторінки).

 Студенти програми отримують знання необхідні для проведення досліджень, проектування (конструювання), випробувань, виробництва, монтажу та встановлення, ремонту і технічного обслуговування, відновлення електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) медичного призначення; розроблення заходів безпечної експлуатації медичних електронних засобів при конструюванні; виробництва діагностичних та медичних приладів.

 ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ УЦОЯООсобливості Умов вступу до ВНЗ 2019 ПЗСО 

(інформація з офіційного сайту НАУ)

 1. не більше 7 заяв з 4 спеціальностей (денна та заочна форми навчання окремі заяви) на місця державного замовлення, на контракт – не обмежується;
 2. Електронна подача заяв, крім осіб які вступають за особливими умовами та військових ВНЗ та підрозділів;
 3. Реєстрація електронних кабінетів з 01.07.- 21.07.2019 (для навчання за державним замовленням) до 01 липня до 30 серпня (для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб);
 4. Приймаються сертифікати ЗНО 2017-2018-2019 років, (сертифікати 2017 року з іноземних мов прийматись не будуть);
 5. 150 мінімальних балів з першого та другого конкурсних предметів на спеціальності 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування;
 6. Учасники Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмета від 1до 20 балів (для спеціальностей з Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).

 Необхідні документи

 •  Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження;
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Медична довідка форми О-086 (У-086) ;
 • Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці - для призовників.
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2
 • або квотами-3 (за наявності).
 • 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Примітка: при подачі копій обов’язкова  наявність оригіналів документів;
оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 Ключові результати навчання: 

Випускники програми володіють знаннями, необхідними для дослідження і прогнозування, розроблення і виробництва електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) медичного призначення;проектування (конструювання), розроблення технології виготовлення, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів медичного призначення, а також володіють такими ключовими компетенціями:

 • оцінка працездатності, діагностика та налагодження пристроїв медичної електроніки;
 • вирішення задач оптимізації, модифікації та оновлення технології та виробництва технічних радіоелектронних засобів медичного призначення;
 • аналіз науково-технічної та патентної літератури щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки медичного призначення, технічної, технологічної та конструкторської документації, у тому числі іноземною мовою;
 • проведення випробувань, експериментальних та теоретичних досліджень властивостей матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки;
 • розроблення заходів безпечної експлуатації медичних електронних засобів при конструюванні;
 • виробництва контрольно-вимірювальних приладів;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.

©2019. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльний за WEB-сторінку- Безвершнюк К. О.

Main Menu