Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

 

Викладання навчальних дисциплін ОП забезпечено лекційними аудиторіями з мультимедійним обладнанням (див табл. 1 «Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП»), а також навчальною лабораторією «Лабораторія лабораторно-аналітичної техніки», до якої входить ауд. «3.301». За 2016-2021 роки придбано обладнання та оформлені робочі місця для виконання відповідних лабораторних робіт з дисципліни «Лабораторно-аналітична техніка» : установка по дослідженню та вивченню рідких кристалів  (Лабораторна робота (ЛР) «Дослідження рідких кристалів»), ендоскоп ( ЛР «Дослідження ендоскопів», мікроскоп біологічний (ЛР «Вивчення основних характеристик біологічного мікроскопа»), автоматичний біохімічний аналізатор RT-200С COLAB (ЛР «Вивчення принципів роботи біохімічного аналізатора»).

«Лабораторія вимірювальних перетворювачів біомедичних параметрів» ауд. 3.422 за 2016-2021 роки придбала автоматичні вимірювальний тонометр артеріального тиску моделі SBM -500S  (ЛР «Принципи побудови, структурні схеми керування, вимірювальні перетворювачі приладів фонокардіографії, сфігмографії та приладів для вимірювання кровообігу»), набір ультразвукових перетворювачів для наочної демонстрації конструкції перетворювача для ультразвукової діагностики та розрахунку акустичного тракту та основних параметрів фазованих антенних решіток.

Дисципліна «Аналогові, цифрові та мікропроцесорні пристрої» має лабораторію «Аналогової електроніки» 11.305. В наявності стенди для вивчення принципів роботи діода, стабілітрона, біполярного та польового транзистора, інтегральних мікросхем та операційних підсилювачів.

Комп’ютерний клас 3.301а повністю забезпечений комп’ютерами. Парк комп’ютерів інституту становить 20 одиниць. Всі вони під’єднані до локальної мережі університету та мережі Інтернет. Основу комп’ютерного парку становлять комп’ютери на базі процесорів Celeron 2Ghz (Ram 512 Mb, HDD 80 Gb, SVGA), Intel Celeron 2.53 Ghz (  Ram 256 Mb, HDD 80 Gb, CD-ROM, SVGA), IntelR PentiumR DualCPU E2160 Технічні характеристики комп’ютерів дають змогу без обмежень використовувати їх у навчальному процесі та автоматизації навчально-методичної роботи. Всі комп’ютери забезпечені необхідним програм забезпеченням для проведення лабораторних робіт з дисциплін: «Алгоритмізація та програмування в біомедичній інженерії», «Основи теорії кіл і сигналів», «Аналогові, цифрові та мікропроцесорні пристрої», «Інформаційні технології в біомедицині», «Оброблення біомедичних сигналів», «Оброблення біомедичних зображень»,
«Основи моделювання медико-інженерних процесів».

Фізичне виховання і спортивні заходи відбуваються на майданчиках і спортивних залах спортивного комплексу НАУ.

Практична підготовка деяких дисциплін з урахуванням дороговизни обладнання забезпечується стейкхолдерами.

Image
Image
Image

©2021. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина Олексіївна

Main Menu