Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Міжнародна співпраця кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного авіаційного університету спрямована на розбудову університету, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном. Для налагодження міжнародного співробітництва інститут вибудував та продовжує активно розвивати мережу контактів із закордонними вищими навчальними закладами та фахівцями у різних галузях права.

Image
Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини має спільний науковий інтерес у галузі оцінювання показників точності біомедичної апаратури та результатів дослідження стану біологічного об’єкта із Союзом метрологів Болгарії та НДІ стандартизації, метрології та сертифікації агенції «Узстандарт».
Image
Image

Кафедра підтримує зв’язки науково-методичного характеру з Rzeszów рolitechnica (Жешувською політехнікою), Politechnica Ŝlaska (Силезьким технологічним університетом) та Akademiа Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  (академією гуманітарно-технічною у м. Бельсько-Бяла) (Польща), а також науковий інтерес по обміну досвідом з робасних методів оцінювання результатів досліджень, виконуючи спільні наукові розробки з  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa (Варшавським промисловим інститутом автоматики та вимірювань) (Польща).

Кафедра підтримує зв’язки з атомною електростанцією «АЕЦ Козлодуй» (Болгарія), маючи спільний науковий інтерес у галузі оцінювання стану операторів екстремальних видів діяльності. Кафедра працює над укладенням угоди між НАУ та Люблінською політехнікою щодо спільної підготовки магістрів за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» у форматі отримання випускниками подвійного диплому європейського зразка.

Image
Image
Image
Image
Image

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри:

участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах;

активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри БІКАМ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;

проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців, спільна організація конференцій у європейських країнах;

укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн.

Image

Участь в Міжнародній конференції CAOL*2019 з передової оптоелектроніки та лазерів. Созополь, Болгарія. 6 – 8 вересня 2019 року з доповіддю  «Approach to Assessing Quality Indicators»

Доцент Іванець О.Б. та професор Кошева Л.О. на XІV Міжнародні конференції з сучасних досягнень науки та освіти, Нітанія (Ізраїль), 26 вересня – 3 жовтня 2019 р. з доповіддю «Методологічні аспекти оцінки гомеостазу біологічного об’єкта» - доповідач Іванець О.Б.

Слід заначити, що в умовах епідемії, яка тривала більше 2 років, а зараз в умовах жорстокої війни в Україні, коли обмежене пересування науковців та викладачів, а отже й спілкування з колегами з інших країн, кафедра намагалася підтримувати  сталі науково-педагогічні зв’язки та напрацювати нові, використовуючи всі можливі та доступні технології он-лайн  спілкування, обміну думок, наукової співпраці та стажування.

Протягом 2020 року кафедра брала участь у  30th Іnternational Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (September 7-11, 2020, Sozopol, Bulgaria, організовану міжнародною організацією IEEE з доповіддю авторів: Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Потоцький І.О . Methods for determining the recalibration intervals of measuring equipment during their operation, яка індексується у Scopus, та у XVII International Scientific and Technical Seminar «Measurement uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects» (Sozopol, September 7, 2020) з доповіддю авторів: Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Добролюбова М.В., Інформаційно-вимірювальна система та невизначеність, яка індексується у WoS.

У 2021 році кафедра також прийняла участь у постійно діючому науковому симпозіумі Metrology and Metrology Assurance  (September 8-12, 2021, Sozopol, Bulgaria) з доповіддю авторів; Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Іванець О,Б. Особливості оцінювання стану складних об’єктів, який традиційно індексується у базі Scopus.

Image
Image

У цьому ж році знайшла можливість, на той час асистент, кафедри Безвершнюк К.О. стажуватися та отримати нові знання на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів для магістрів та аспірантів». Вебінар відбувся з 10 травня по 17 травня 2021 року он-лайн в науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку та Міжнародної фундації науковців та освітян (м. Люблін, Польща) й отримала відповідний сертифікат.

Image

2022 рік також не пройшов без уваги до міжнародного  спілкування фахівців. Окрім традиційної участі у щорічному науковому симпозіумі Metrology and Metrology Assurance  (September 7-11, 2021, Sozopol, Bulgaria) з доповіддю авторів; Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Koзир О. Control Charts Based on Principal Components з індексацією у Scopus, фахівці кафедри мали змогу поспілкуватися з давніми друзями-колегами з інституту РІАР (Варшава, Польща) та традиційно опублікували спільну працю авторів Kosheva L.,Volodarskyi Y., Warsza Z.L, Sautin A. Instrumental covariance and its impact on the uncertainty of tested parameters of industrial objects, у відомому видавництві Springer, проіндексовану у Scopus. З аналогічною доповіддю виступили на конференції Automation 2022, яка відбулася у квітні 2022 р.

З 20 червня по 27 червня 2022 році асистент кафедри Безвершнюк К.О. прийняла участь у Міжнародному підвищенню кваліфікації «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» (Програма відповідає вимогам постанови КМУ від 21.08.2019 №800 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ №1133 від 27.12.2019), що організоване науково-дослідним інститутом Люблінського науково-технічного парку та Громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян»  в режимі онлайн обсягом 45 годин (1,5 кредитів ЄКТС).

У липні-серпні цього ж року Кошева Л.О. знайшла можливість підвищити кваліфікацію у галузі біомедичної інженерії у навчальному закладі Польщі Politechnika Lubelska у рамках Східного Партнерства та отримала сертифікат.

Image

До процесу постійного навчання долучилися й наші студенти (Медведський В, гр.308 та Лубинець Ю, гр. 408, які пройшли курс з біомедичної інженерії, підготовлений науково-педагогічними працівниками відомого навчального закладу Польщі – Politechnika Lubelska.та отримали сертифікати. Крім них можливість прослухати окремі лекції цього курсу мали всі бажаючі студенти.

Image
Image

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)