Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій за участі здобувачів вищої освіти у 2021-2022 навчальному році:


 1. Безвершнюк К. О., Буриченко М. Ю., Мельников О.В.,Мусійчук Х. С. Використання перетворення Гільберта-Хуанга для аналізу біомедичних сигналів // Тези доповіді,  V Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ» , с.73, ISM–2021, 25-26 листопада 2021 р., Харків, Україна.
 2. Кузовик В.Д., Безвершнюк К.О., Руденко Д.Б. Апаратно-програмний комплекс оцінювання стану серцево-судинної системи // Тези доповіді , Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ», Том 2, Секція 8, 26 - 27 травня 2022 р., м. Чернігів, с.202-203;
 3. Кузовик В.Д., Ковальчук В.І. Порівняльний аналіз результатів виживання ниркового транспланту для ряду країн // Тези доповіді, Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ», Том 2, Секція 9, 26 - 27 травня 2022 р., м. Чернігів, с.239;
 4. Моісеєнко Є. В., Лашкул О. К. Інформаційна поліхромно-преференційна діагностика адаптації людини до екстремальних умов // Тези доповіді, ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» 25–26 листопада 2021 р. (IСM–2021) [Текст] : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 260 с., с-161-162;
 5. Архирей М. В., Іванець О. Б., Дрозд А. M., Лашкул О. К. Модель прогнозування стану серцево-судинної системи на основі інформаційних параметрів // Тези доповіді, ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» 25–26 листопада 2021 р. (IСM–2021) [Текст] : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 260 с., с-66;
 6. Мельников О.В., Молодцов Д.Е. Вдосконалення процесу обробки медичних зображень // Тези доповіді, Студентська Науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ» 17 листопада 2021 р., НАУ, ФЕБІТ, каф. -К.: НАУ,  -27 с, с.12-13,
 7. Монченко О.В., Мовчан Н.С. Модифікація структури апарату для дарсонвалізації // Тези доповіді, Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ», Том 2, 26 - 27 травня 2022 р., м. Чернігів, с.195-196;
 8. Монченко О. В., Тищенко Є. О. Застосування фільтрації сигналу відповіді ганглюзних клітин  сітківки для покращення роботи ретинальних зор протезів // Тези доповіді, ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» 25–26 листопада 2021 р (IСM–2021) [Текст] : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021. – 260 с., с-96;
 9. Концеба. В.Телеметрична система для забезпечення безпеки гірськолижників /Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Науково-технічна конференція «Політ 2022»(16.05.2022 р.) – K.: НАУ, 2022. – 146 с.
 10. Лубенеь Ю.С. Покращення технічних характеристик слухового апарата  /Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Науково-технічна конференція «Політ 2022»(16.05.2022 р.) – K.: НАУ, 2022. – 146 с.
 11. Шевченко Т.Р. Прогнозування виникнення ішемічної хвороби серця за допомогою ROC аналізу /Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Науково-технічна конференція «Політ 2022»(16.05.2022 р.) – K.: НАУ, 2022. – 146 с.
 12. Келюх А.В. Модифікація методу підрахунку формених елементів крові /Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Науково-технічна конференція «Політ 2022»(16.05.2022 р.) – K.: НАУ, 2022. – 146 с.
 13. Борисенко А.С. Біосенсори для діагностики серцево-судинних біомаркерів /Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Науково-технічна конференція «Політ 2022»(16.05.2022 р.) – K.: НАУ, 2022. – 146 с.
 14. Золотенкова Т.С. Аналіз рекурентних діаграм біомедичних сигналів /Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Науково-технічна конференція «Політ 2022»(16.05.2022 р.) – K.: НАУ, 2022. – 146 с.
 15. Гладка Т.І. Вплив артефактів на томографічні зображення /Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Науково-технічна конференція «Політ 2022»(16.05.2022 р.) – K.: НАУ, 2022. – 146 с.
 16.  Токарчук А.В. Методика візуалізації динаміки варіабельності серцевого ритму /Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Науково-технічна конференція «Політ 2022»(16.05.2022 р.) – K.: НАУ, 2022. – 146 с.
 17. Дрозд  А.М. Прогнозування ризику розвитку онкологічних захворювань на основі капіляроскопії /Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Науково-технічна конференція «Політ 2022»(16.05.2022 р.) – K.: НАУ, 2022. – 146 с.

Статті в періодичних виданнях за участі студентів у 2020-2021 навчальному році:

 1. Кузовик В.Д., Яковенко Д.К., Монченко О.В., Тищенко Є.О. Метод протезування передпліччя з використанням нейронної мережі// Біомедична інженерія та електроніка. – 2021. – № 1(26); URL: http://journals.uran.ua /biofbe /article/view/229267 (дата звернення: 18.04.2021). doi:10.6084/m9.figshare.14254193.
 2. Melnykov, Kerneshel V.V., Ivanets  O.B. Сomputer tomography images quality // Electronics and Control Systems, Volume 1, № 63 р.9-15, 2020 DOI:10.18372/1990-5548.63.14495.
 3. Melnykov, Burichenko M., Artemenko D., Information System of Transformations of Indicators of the Functional State of the Organism// International Symposium On Electric Aviation & Autonomous Systems (ISEAS – 2020) and International Symposium On Aircraft Technology, MRO & Operations (ISATECH – 2020). Abstract book ISBN: 978-605-80140-4-6. 22-24 September 2020. Kyiv, Ukraine / Online Р.142

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій за участі студентів у 2020-2021 навчальному році:

 1. Бандурка Л.М., Кошева Л..О. Оцінювання невизначеності результатів тепловізійних вимірювань // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 1
 2. Кулинич В.М., Кошева Л..О. Оцінювання ризиків при сертифікації лабораторно-аналітичної техніки // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м. Київ, 2020. – С. 3
 3. Мельник В.В., Кузовик В.Д., Інноваційні технології йогуртових напоїв на основі фізичних методів вплив // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р.: тези доп. –м. Київ, 2020.– С. 4
 4. Мисін Д.М., Кучеренко В.Л. Якість технології ремонту біомедикотехнічних систем // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м. Київ, 2020. – С. 5
 5. Музичук О.М., Іванець О.Б., Методика формування індивідуальних меж для оцінювання психофізіологічного стану людини в інформаційній системі //Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р.: тези доп. –м. Київ, 2020. – С. 6
 6. Назаренко А.А., Монченко О.В., Лінза Френеля в ультразвуковій діагностиці шийного відділу хребта //Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р.: тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 8
 7. Руденко В.В., Буриченко М.Ю., Електроенцефалограф на базі віртуальних приладів LABVIEW // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 10
 8. Силкін В.В., Буриченко М.Ю., Електрокардіограф на базі віртуальних приладів LABVIEW // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 11
 9. Совщак Д.О., Кузовик В.Д., Блок перетворення електрокардіографічних сигналів //Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 12
 10. Тищенко Є.О., Монченко О.В., Технологія візуального протезування для повернення втраченого зору у сучасній біомедичній практиці// Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 13
 11. Трашкун П.О., Іванець О.Б., Автоматизоване робоче місце фахівця з сервісного обслуговування медичної апаратури // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 15
 12. Федоренко О.Г., Іванець О.Б., Застосування функціонального моделювання для визначення факторів впливу на розвиток гострого пошкодження нирок // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 16
 13. Чепурний В.О., Кучеренко В.Л., Локалізація відмов рентгенівських систем // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 17
 14. Штефан В.В., Булигіна О.В., Модернізаця інформаційних технологічних процесів в біомедичній галузі // Студентська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи біомедичної інженерії», 15 листопада 2020р. : тези доп. –м.Київ, 2020. – С. 18
 15. Melnykov, Ivanets O.B., Cherevko I.S., Evaluation of complex objects//ХV Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2021», 20-22 квітня 2021 тези доп. –К., 2021.
 16. Кузовик В.Д., Кулюкін М.В., Безвершнюк К.О.// Дослідження циркадних ритмів у операторів екстремальних видів діяльності/«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–С.37-38
 17. Кузовик В.Д., Руденко Д.Б., Безвершнюк К.О.// Дослідження стану серцево-судинної системи під час пандемії SARS-COV-2/«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–С.47-48
 18. Тищенко Є.О., Монченко О.В., Використання візуальних протезів з ретинальними імплантатами для відновлення втраченого зору//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 19. Мовчан Н.С., Монченко О.В., Дарсонвалізація як метод боротьби з недоліками шкіри//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 20. Міхальова Ю.В., Монченко О.В.. Метод підвищення точності ультразвукового сигналу в офтальмологічних дослідженнях//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 21. Літовський К.Е., Кучеренко В.Л., Проєкт апарату ультразвуковго дослідження на базі програмованої логічної інтегральної схеми//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 22. Мусійчук Х.С., Буриченко М.Ю.. Використання перетворення Гільберта-Хуанга при аналізі електрокардіосигналів//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 23. Ярмоленко Є.С., Буриченко М.Ю.. Спектральний аналіз біомедичних сигналів//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 24. Братко В.Ю. , Буриченко М.Ю., Вимірювання варіабельності серцевого ритму методами нелінійної динаміки//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 25. Бандурка Л., Кошева Л.О., Модель діагностування стану системи зовнішнього дихання//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 26. Логінов А.Р., Кошева Л.О., Пристрій для дослідження скорочення м’язів кисті//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 27. Кізленко В., Кошева Л.О., Система моніторингу стану оператора під час реабілітації//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 28. Shavshyna V., Archyrei M., Risk assessment method//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 29. Хохлов І.О. Буриченко М.Ю., Спектральний аналіз фонокардіосигналів//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 30. Василенко К.А., Іванець О.Б., Оцінювання складних об’єктів//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2021»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 5– 8 квітня 2021 р.: тези доп. –К., 2021.–
 31. Arkhyrei M. Shavshina T.S. A method of risk determination Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2021» C. 17.4-17.6

Статті в періодичних виданнях за участі студентів у 2019-2020 навчальному році:

 1. Іванець О.Б., Висоцька Я.С. Моісеєнко В.С., Собова С.Ю Оцінювання функціонального стану організму. Вісник інженерної академії України. – 2019. – №1 – С. 127-131.
 2. Іванець О.Б.,Іванець  Б.М., Мельников О.В., Мусієнко М. П., Кулікова А. П. Оцінювання функціонального стану дихальної системи організму. Вісник інженерної академії України. – 2019. – №4 – С. 127-131.
 3. Іванець, О. Б. Оцінювання функціонального стану організму на основі критерію небезпеки відхилення / Іванець О. Б., Кулаков П. І., Шкіндер Г. П., Кулакова А. П. // Наукоємні технології. - 2019. - № 4(44). - с. 441 - 448. DOI: 10.18372/2310-5461.44.14320 
 4. V. Kerneshel, O.B. Ivanets, OV Melnykov  Computer tomography images quality assessment- Electronics and Control Systems, Volume 1, № 63 рр.6-15, 2020 DOI:10.18372/1990-5548.63.14495

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій за участі студентів у 2019-2020 навчальному році:

 1. Іванець О.Б., Морозова І.В. Назарчук М.А., Миколушко А.М. Іваницький Є.С. Підхід до аналізу складних об’єктів. Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2019)». П’ята міжнародна наукова конференція. м.Вінниця 29 – 31 жовтня 2019 р. С.39.  ISBN 978-966-641-781-0.
 2. Іванець Б.М., Тищенко Є.С. Системний підхід при оцінюванні біологічних об’єктів. «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем” Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. м. Чернігів. 2020.
 3. Іванець О.Б., Черевко І.С. Особливості оцінювання функціональних резервів організму. «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем” Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. м. Чернігів. 2020.
 4. Bezvershnuik K. Chuvpeniuk T., Аspects of improving the quality of providing medical assistance// «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2020»: Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 4– 6 квітня 2020 р.: тези доп. –К., 2020.– С…
 5. О.В. Монченко, П.С. Янчук Пристрій дистанційного моніторингу життєвих показників людини // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. м. Чернігів. 2020.
 6. Кучеренко В. Л., Юзьков А. О. Алгоритм управління ендокринною системою за відсутності щитовидної залози // PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Lviv, Ukraine 28-29 December 2019
 7. Іванець О.Б., Назарчук М., Миколушко А.,«Cинтез інформаційної системи діагностування складних об’єктів» у виданні Українського метрологічного журналу №1А (2020) С. 50-51.  org/10.24027/2306-7039.1A.2020.193279.
 8. Ivanets O., Nazarchyk M., Mikolushko A., Morozova I. «Approach in the analysis of complex objects» у виданні IEEE Xplorer Digital Library Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2019 XXIX International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance". Рр. 72-76.. DOI: 1109/MMA46899.2019

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій за участі студентів у 2018-2019 навчальному році:

 1. Іванець О.Б., Гнатюк Г.В., Архирей М.В., Метод оцінювання адапатційних можливостей антарктичних зимівників / Вісник інженерної академії України. – 2018. – №1 – С. 135-139. У фаховому виданні
 2. Іванець О.Б., Висоцька Я.С., Мойсеєнко В.С., Собова С.Ю., Оцінювання функціонального стану організму / Вісник Інженерної академії України. – 2019. У видавництві. У фаховому виданні

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій за участі студентів у 2018-2019 навчальному році:

 1. Булигіна О.В., Cоколова М. А., Технологія бездротового живлення в кардіостимуляторі / Збірник тез XІ МНК студентів та молодих вчених „Політ-2019”. Секція «Біотехнології» К.: НАУ, 2019.
 2. Безвершнюк К.О., Іванець О.Б., Музичук О.М. Система прийняття рішень щодо виду реабілітації для учасників АТО / Тези доповіді «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2019»: ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 4– 6 квітня 2019 р.: тези доп. –К., 2019
 3. Безвершнюк К.О., Мельников О.В., Кулинич В.М., Імітаційне моделювання в біокібернетиці / Тези доповіді «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 9 Міжнародна науково-практична конференція; 15 - 16 травня 2019 р.: тези доп. – м. Чернігів., 2019.– С.
 4. Монченко О.В., Філіпова Ю.К., Оцінювання біоритмів та фаз сну пілотів під час льотної діяльності / Тези доповіді «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019)»: матеріали тез доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 15–16 трав. 2019 р.). – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2019. – Т. 2. – С. 208.
 5. Монченко О.В., Філіпова Ю.К., Методика вимірювання фаз сну людей льотного складу під час польотів / Тези доповіді Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси» (ІІРТК-2019) 21-22 травня 2019 р.:тези доп. – Київ,  2017 –С.  207-209.

Статті і тези у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій за участі студентів у 2017-2018 навчальному році:

 1. Метод оцінювання вестибулярної функції операторів-екстремалів/ Кузовик В.Д., Гордєєв А.Д., Барзій М.В./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 2. Математична модель введення контрастної речовини в магнітно-резонансному томографі/ Іванець О.Б., Бреус А.М./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 3. Дослідження взаємозв’язку змін у біоритмах головного мозку зимівників та ультрафіолетового випромінювання в умовах відкриття «озонової діри» в антарктиці/ Моісеєнко Є.В., Грищук Д.Г./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 4. Основні методики оцінювання психофізіологічного стану льотного складу/ Булигіна О.В., Тишковець К.О., Губинець В.В./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки" , м. Київ., квітень 2018 р.
 5. Метод фільтрації та смугової обробки електроенцефалограми для оцінювання психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності/ Булигіна О.В., Тишковець К.О., Дейнеко К.М./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 6. Розроблення алгоритму методу ідентифікації артефактів моргання в електроенцефалограмі/Кузовик В.Д., Тишковець К.О., Драч О.А./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 7. Метод оцінювання психофізіологічного стану вестибулярного апарату людини/ Іванець О.Б., Тишковець К.О., Логошко Т.В./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 8. Аналіз електрокардіосигналу за допомогою рекурентних діаграм/ Буриченко М.Ю., Тишковець К.О., Маначин М.І./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 9. Відновлення зорових функцій за методом біологічного зворотнього зв’язку/ Кошева Л.О., Москаленко В.В. / XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 10. Методи дослідження фаз сну людини/ Оникієнко Ю.Ю., Пазенок А.О./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки"
 11. Метод оцінювання якості медичних послуг/ Іванець О.Б., Пасіченко Є.В./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 12. Метод оцінювання адаптаційних можливостей операторів екстремальних видів діяльності / Моісеєнко Є.В., Рудник В.І./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 13. Аналіз біомедичних сигналів методом рекурентних діаграм/ Буриченко М.Ю., Стеценко Я.В./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 14. Методика оцінювання факторів впливу на стан серцево-судинної системи/ Кошева Л.О., Федорова В.О./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.
 15. Методика вимірювання біоритмів фаз сну людини/ Оникієнко Ю.Ю., Філіпова Ю.К./ XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", м. Київ., квітень 2018 р.

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)