Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Image

КОШЕВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Завідувачка кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

Доктор технічних наук, професор кафедри БІКАМ.
Автор понад 160 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Клєвцова М.О. Адаптивний вимірювальний контроль. Теоретичні та практичні аспекти:[моногр]. Вінниця, ВНТУ, 2021. –160 с.
 2. Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Добролюбова М.В. Інформаційно-вимірювальна система та невизначеність//UM 2020 XVII International Scientific and Technical Seminar “Measurement uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects” theses of reports, Sozopol, September 7, 2020; Kharkov, October, 7, 2020, –p.11-12, WoS.
 3. Кошева Л.О, Іванець О.Б., Моісеєнко Є.В. Метод оптимізації досліджень для оцінювання біологічної рівноваги людини// Метрологія та прилади. – 2020.– № 5.– С. 11-16. Фахове видання
 4. Kosheva, O.Ivanets. Approach to the evaluation of the functional state of the human body taking into account the variability of medical and biological indicators// International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers CAOL*2019  Sozopol, Bulgaria, 06-08 September 2019, pp. 666-670. ISBN: 978-1-7281-1813-0.  IEEE Catalog Number:  CFP19814-USB. Scopus.
 5. Кошева Л.О. Основи метрології, взаємозамінність та стандартизація: [навч. посіб]. К.: НАУ, 2019. – 228 с.
 6. Kosheva О, Boychenko S.V., Kuzovik V.D., Ivanets O.B. Methodological aspects of evaluating a homeostasis of a biological object// Proceedings of XІV International Conference on Modern Achievements of Science and Education, September 26 – October 3, 2019, Netanya, Israel, ISBN 978-966-330-352-9, – С.19-22. Закордонне видання.

Контакти:
e-mail: 
l.kosh@ukr.net
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 401а

GoogleScholar

Сертифікат підвищенння кваліфікації

Image

КУЗОВИК ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ

Доктор технічних наук, професор.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1. Kuzovyk V., Bulygina O., Ivanets O., Onykiienko Y., Kolesnic P., Wojcik W, Nuradilova D. Complex assessment of the flight crew’s psychophysiological state./ Information Technology in Medical Diagnostics II С. 78-85// doi.org/10.1201/9780429057618. ISBN 9780367177690. Scopus

2. Vyacheslav Kuzovik, Оlena Bulygina, Olga Ivanets, Iryna Gerasymova, Ruslan Sopivnyk, Zbigniew Omiotek, Ainur Kozbakova. Methodology for flight crew psycho-physiological status forecasting Proceedings Paper/ Proc. SPIE. 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019// 111762E (2019) https://doi.org/10.1117/12.2536416 Scopus

3. Kuzovik VD, Ivanets O.B., Boichenko S.V., Kosheva L.O. Methodological aspects of evaluating a homeostasis of a biological object./ Proceedings of XІV International Conference on Modern Achievements of Science and Education, September 26 – October 3, 2019, Netanya, Israel, ISBN 978-966-330-352-9, – С.19-22 Scopus

4. Kuzovyk V.,Gordieiev A., Burdenyuk I. Bioingeeniring system for professional recruiting and prediction of changes in the body of extreme activities operators./ Informa-tion technology in Medical Diagnostics II.- 2019 – р.59-67 // doi.org/10.1201/9780429057618.

5. Kuzovik VD, Bezvershnuik KO, Bulygina ОV,. Establishment of reference intervals blood parameters wintering operators based measurement uncertainty./ Proceeding of CAOL*2019 International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers with UM*2019 XVI Scientific Workshop “Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects” Sozopol, Bulgaria. September 6 – 8, 2019. – С.728-731 (978-1-7281-1814-7/19/31.00 c 2019 IEEE) Scopus

6. V. Kuzovik, O. Bulygina, K.Bezvershnyuka, R.Dzierżakb, N. Denissovac, O. Kulakovad. Synthesis of the process of evaluation of psychophysiological parameters of antarctic winterers/ The Summer XLIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments,-Wilga 2019-27.05.19-02.06.19. Proc.SPIE vol.11176.

7. Кузовик В.Д., Яковенко Д.К., Монченко О.В., Тищенко Є.О. Метод протезування передпліччя з використанням нейронної мережі/ Біомедична інженерія та електроніка. – 2021. – № 1(26); URL: http://journals.uran.ua /biofbe /article/view/229267 (дата звернення: 18.04.2021). doi:10.6084/m9.figshare.14254193

Контакти:

e-mail: bikam@i.ua

тел.: (044) 406-74-42

Корп. 3, кім. 420а

GoogleScholar

Звіт про стажування

Image

МОІСЕЄНКО ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Доктор медичних наук, професор кафедри БІКАМ, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги» III-го ступеню.
Автор понад 300 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

 1. Oxygen Supply System Management in an Overweight Adult after 12 Months in Antarctica//Maria Radziejowska, Yevgen Moiseyenko, Paweł Radziejowski and Michał Zych//Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4077. https://doi.org/10.3390/ijerph18084077
 2. Профілактика гіпоксії методом гіпербаричної оксигенації при легеневій патології у водолазів. // Кривцов Ю. Ю., Моісеєнко Є. В. // МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перші читання, присвячені Д. О. Альперну: «Актуальні питання патологічної фізіології» (до 150-річчя кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д. О. Альперна) (Харків, 26 березня 2021 р.) Харків -2021р. с.77-78
 3. Поліхромно-преференційна діагностика психофізіологічного статусу при впливі екзогенних стресових факторів на людину // Мала І.С., д. мед. н., проф. Моісеєнко Є. В. // МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Перші читання, присвячені Д. О. Альперну: «Актуальні питання патологічної фізіології» (до 150-річчя кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д. О. Альперна) (Харків, 26 березня 2021 р.) Харків -2021р. с.98-99
 4. Реабілітація учасників АТО з посттравматичним стресовим розладом із застосуванням арт-методик // І.С. Пачехон, Є.В. Моісеєнко // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих вчених Української військово-медичної академії «Актуальні аспекти військової охорони здоров’я – наукові досягнення молоді» (21–22 травня 2021 року), Київ, ч. I, 2021- с.130-131
 5. Визначення напрямів та ефективності використання технології гіпербаричної оксигенації у системі медичного супроводу водолазів // Ю.Ю. Кривцов, Є.В. Моісеєнко // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих вчених Української військово-медичної академії «Актуальні аспекти військової охорони здоров’я – наукові досягнення молоді» ( 21–22 травня 2021 року), Київ, ч. I, 2021- с.134-135

Контакти:
e-mail: 
moiseyenkoev@gmail.com
тел.: (044) 406-71-98
Корп. 3, кім. 422

GoogleScholar

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Image

БУРИЧЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

 Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1. Actual aspects of flight safety on the basis of measuring electrical indicators/ O. Ivanets, I. Morozova, M. Burichenko, Y. Kvach // XXXI International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, September 7-11, 2021, Sozopol, Bulgaria

2. Єременко, В. С.; Буриченко, М. Ю.; Іванець, О. Б. Метод обробки результатів вимірювання медичних показників.// Science-Based Technologies . 2020, Vol. 46 Issue 3, p392-398. 7p.

3. Буриченко М.Ю. Підхід до оцінювання якості медичних послуг./О. Б. Іванець, М. Ю. Буриченко// Метрологія та прилади. Київ, 2019. № 3. С. 41-45.

4. Буриченко М.Ю. Оброблення біомедичних сигналів / О.В. Булигіна, Ю.Ю. Оникієнко, М.В. Архирей: Навч. посібник. – К.: НАУ, 2017 – 208 с.

5. Буриченко М.Ю. Метрологія біомедичної апаратури/ М.Ю. Буриченко, Л.О. Кошева: [Навч.посібн.].– К.: НАУ, 2016. – 168 с.

Контакти:

e-mail: bikam@i.ua

тел.: (044) 406-74-42

Корп. 3, кім. 401а

GoogleScholar

 Свідоцтво про підвищення каліфікації

Image

КУЧЕРЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Закінчила у 2005 році Національний авіаційний університет за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи». 

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1. Кузовик В.Д., Моісеєнко Є.В., Кучеренко В.Л., Горбач А.О. Технології обслуговування та ремонту медичної електронної апаратури. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2019. – 224 с.

2. Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л., Монченко О.В. Стратегія експлуатації біомедичних комплексів за фактичним станом. // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2019): IX міжнар. конф., 14-16 травня 2019 р. : тези доп. – Чернігів, 2019. – С. 165.

3. Monchenko O., Kucherenko V. Evaluation of Basic Parameters and Biochemical Parameters in Cardiovascular Diseases International Symposium of Aircraft Technology, MRO and Operations 2020 International Course of Unmanned Aerial Vehicle 2020. Abstract book ISBN: 978-605-80140-4-6P.-146

4. Кучеренко В.Л., Хірс І.І. Проблеми прогнозування та управління технічним станом біомедичної апаратури // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. м. Чернігів. 2020.

5. Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л., Хірс І.І. Забезпечення ефективності експлуатації біомедичної апаратури на мобільних діагностичних комплексах// «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 10 Міжнародна науково-практична конференція; 17-19 травня 2021 р.: тези доп. – м. Чернігів., 2021.

Контакти:

e-mail: bikam@i.ua

тел.: (044) 406-74-42

Корп. 3, кім. 401а

GoogleScholar

Звіт про стажування

Image

МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1.   Мельников О.В. Моделювання еталонного кардіосигналу в медичних експертних системах. Тези доповіді на VII Міжнародній антарктичній конференції, м. Київ, НАУ, 16-18 травня 2017 р: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2017. c–231-232.

2.   Melnykov O. Object optimal control system analytical design. Term paper manual /Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. - К.: НАУ, 2013.- 40 с.

3.   Melnykov O. Fundamentals of motion control systems of aircraft. Term paper manual / Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. - К.: НАУ, 2012.-24 с.

4.   Мельников О.В. Схемотехніка радіоелектронних апаратів. Розрахунок безстрансформаторного підсилювача біомедичних сигналів: методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дісципліни «Схемотехніка радіоелектронних апаратів»/ укладач: Мельников О.В. – K.: НАУ, 2017. - 30   с.

Контакти:
e-mail: 
Melnykov_@ukr.net
тел.: (044) 406-71-86
Корп. 3, кім. 422

GoogleScholar

Звіт про стажування

Image

МОНЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

 Кандидат технічних наук, доцент кафедри БІКАМ.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1. O.Monchenko Development a mathematical model of acoustic signals for the implementation of a universal leak detection method / O.Monchenko, Y.Kutniak, G.Martyniuk, N.Marchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 2/5(104) 2020.–P.72 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.201110 Видання входить до наукометричної бази Scopus.

2. Монченко О.В. Метод протезування пердпліччя з використанням нейронної мережі / В.Д. Кузовик, Д.К. Яковенко, О.В. Монченко, Є.О. Тищенко // Біомедична інженерія та електроніка. – 2021. – № 1(26); URL: http://journals.uran.ua/biofbe/article/view/229267 (дата звернення: 18.04.2021). doi:10.6084/m9.figshare.14254193 Категорія В

3. Монченко О.В. Розробка 3D моделі для підвищення точності ультразвукового перетворювача / О.В. Монченко, Н.С. Натальчук // Матеріали ХХV Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті», Том 1 Конференція «Електронна, лазерна та біотехнічна інженерія», Харків 2021. ̶ С.147

4. Monchenko O. V. Application of Hilbert's transformation in ophthalmic measurements / O. V. Monchenko, Y.V. Mikhalova // Матеріали ХV міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2021». –К.: НАУ, 2021. C.–16.46

5. Монченко О.В. Модернізація апарату «Дарсонваль» / О.В. Монченко, Н.С. Мовчан // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021)»: матеріали тез доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 трав. 2021 р.). – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2021. – Т. 2. – С. 173.

Контакти:

e-mail: monchenko_olena@ukr.net

тел: (044) 406-71-86

Корпус 3, кім. 422

GoogleScholar

Звіт про стажування

Image

БЕЗВЕРШНЮК КАРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Асистент кафедри БІКАМ.

З вересня 2018 р. і по 2021р.-проходила підготовку PhD з «Телекомунікацій та радіотехніки» під керівництвом проф.,д.т.н. Кузовика Вячеслава Даниловича.

Автор 40 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1. Безвершнюк К.О., Булигіна О.В., Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експертні системи в медицині» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» . – К.: НАУ, 2019. – 64 с.

2. Безвершнюк К.О.,Іванець О.Б., Булигіна О.В. Метод прогнозування розвитку захворювань// Вісник інженерної академії України, випуск №2, –К., 2018.– С.147-152

3. Безвершнюк К.О., Кузовик В.Д. Методика оцінювання психофізіологічних параметрів рівня втоми кори головного мозку антарктичних зимівників//«Technical Using of Measurement – 2019» : V Всеукраїнська науково-технічна конференція у царині метрології; 29 січня-02 лютого 2019р. : тези доп. –м. Славське., 2019.– С.

4. Безвершнюк К.О., Іванець О.Б., Музичук О.М. Система прийняття рішень щодо виду реабілітації для учасників АТО//«ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2019»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів, 4– 6 квітня 2019 р.: тези доп. –К., 2019.– С.

5. Безвершнюк К.О., Мельников О.В., Кулинич В.М Імітаційне моделювання в біокібернетиці//«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 9 Міжнародна науково-практична конференція; 15 – 16 травня 2019 р.: тези доп. – м. Чернігів., 2019.– С.

Контакти:

e-mail: bezvershniuk@nau.edu.ua;

тел.: (044) 406-71-86

моб.: +38(099)561-60-79

Корп. 3, кім. 422

GoogleScholar

Звіт про стажування
Сертифікат підвищення кваліфікації

Image

АРХІРЕЙ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Асистент кафедри БІКАМ.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, з них:

1. Іванець О. Б., Мельников О. В.,Якимець І. В, Архирей М.В. Модель прийняття рішень щодо функціонального стану складних об’єктів Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Хмельницький .–2020.–Вип.2(66). – С.21-29

2. Мельников О. В.,Якимець І. В, Архирей М.В. Підвищення достовірності оцінювання інформаційних параметрів адаптаційного потенціалу за рахунок використання карт Хоттелінга Наукоємні технології. - 2021. - № 1(49). - С. 71 - 76. DOI: 10.183 72/2310-5461.49.15292

3. Archurei M.Information indicators of assessment of biological objects Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2021»

4. Assessment of complex objects based on information parameters “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем” Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. м. Чернігів. 26-27 травня 2021 року.

5. Іванець О. Б., Архирей М.В., Гнатюк Г.В. Метод оцінювання адаптаційних можливостей організму антарктичних зимівників Вісник інженерної академії України. – 2018. – Вип.1. – С. 135-139

Контакти:

e-mail: bikam@i.ua

тел.: (044) 406-74-42

Корп. 3, кім. 401а

GoogleScholar

Звіт про стажування 

©2022. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)