Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

БУРИЧЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
БУРИЧЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧПрофесор кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини

E-mail: mykhailo.burychenko@npp.nau.edu.ua

Телефон +380678965822

Корп.3, кім.422

Посилання на профілі:

 • orcid.org/0000-0002-7846-2104
 • https://www.researchgate.net/profile/Mu-Buricenko
 • ResearcherID Web of Science: HKE-6348-2023
 • https://www.webofscience.com/wos/author/record/HKE-6348-2023

Публікації та патенти

Автор понад 95 публікацій наукового та науково-методичного характеру, 2 підручники, 4 навчальних посібники. Деякі публікації останніх років:
 1. Статистична динаміка систем управління: підручник / Л.М.Блохін, М.Ю.Буриченко, Н.В.Білак [та ін.] – К. : НАУ, 2014. – 300 с.
 2. Оброблення біомедичних сигналів : навч. посібник / М.Ю.Буриченко, О.В.Булигіна, Ю.Ю.Оникієнко, М.В.Архирей. – К. : НАУ, 2017. – 208 с.
 3. Буриченко М.Ю. Метрологія біомедичної апаратури : навч. посібник / М.Ю.Буриченко, Л.О.Кошева. – К. : НАУ, 2016. – 168 с.
 4. Еременко В.С. Метод обробки результатів вимірювань медичних показників / В.С. Еременко, М.Ю.Буриченко, О.Б.Іванець // Наукоємні технології, 2020. ‑ № 3(47), С. 392 -398. DOI: 10.18372/2310-5461.47.14937

Нагороди, сертифікати підвищення кваліфікації

Стажування

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», 05.02.2018 – 07.09.2018 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1672-18
 2. Підвищення кваліфікації (стажування): Сучасні методи і засоби аналізу біомедичних сигналів і зображень; графічне програму­вання алгоритмів аналізу. 01.10 2022 р. по 30.11 2022 р. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, відділ № 230.
Image
Image
Image
Image

Освіта та кар'єра 

закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційного устаткування аеропортів».

1967

1968

інженер навчальної лабораторії.

асистент кафедри метрології і вимірювальної техніки.

1975

1985

старший викладач кафедри метрології і вимірювальної техніки

доцент кафедри авіаційних приладів, вимірювальних систем і метрології.

1995

2022

професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

Освітня та наукова діяльності

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність:05.13.04 – Автоматизовані системи управління та системи обробки інформації. Тема для службового користування.

Викладає наступні дисципліни:
Наукова діяльність:
Наукові інтереси:
Міжнародна діяльність:

Досягнення у професійній діяльності

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;
 1. М.Ю Буриченко, В.С. Еременко, О.Б.Іванець. Метод обробки результатів вимірювань медичних показників // Наукоємні технології, 2020. ‑ № 3(47), С. 392 -398.  DOI: 10.18372/2310-5461.47.14937
 2. Іванець О.Б., Буриченко М.Ю. Підхід до оцінювання якості медичних послуг. Метрологія та прилади.–2019. – №3 (54). – С. 41-45.  DOI: 10.33955/2307 2180(3)2019.41
 3. Burichenko M., Ivanets O., Morozova I., Kvach Y. Actual aspects of flight safety on the basis of measuring electrical indicators IEEE 2021 XXXI International Symposium “Metrology and Metrology Assurance ”, 7 – 11 September 2021 , Sozopol, Bulgaria.
 4. Burichenko M., Ivanets O., Monitoring biological indicators of homeostasis. Proceedings of the XIV International Scientific and Technical Conference "AVIA-2019". Kyiv. April 23-25, 2019. Section 24 Biotechnology and Biomedical Engineering in Aviation and Astronautics. pp. 24.5 – 24.7.
 5. Буриченко М.Ю. Архирей М.В., Особливості обробки сигналів від біологічних систем. // Тези доповіді, ХI Міжнародна науково-практична конференція “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем”, 26 - 27 травня 2022 р. м. Чернігів.
 6. Burichenko M., Artemenko D., oth. Information System of Transformations of Indicators of the Functional State of the Organism. International Symposium On Electric Aviation & Autonomous Systems (ISEAS – 2020) and International Symposium On Aircraft Technology, MRO & Operations (ISATECH – 2020). Abstract book ISBN: 978-605-80140-4-6. 22 - 24 September 2020. Kyiv, Ukraine / Online Р.142
 7. M. Burichenko, O. Ivanets, M. Arkhyrei, O. Sevriukova, R. Khrashchevskyi, K. Nesterenko, Y.Romanenko, O. Horskyi. Peculiarities of processing biomedical signals by methods of nonlinear dynamics. Proceeding paper. KHPIWEEK2022: 2022 IEEE 3RD KHPI Week on advanced technology.
 8. M. Burichenko, M. Arkhyrei, O. Ivanets, O. Horskyi. " The nonlinear dynamics methods for biomedical signal processing ". International Journal of Image, Graphics and Signal Processing (IJIGSP), Vol. 16, No.1, pp. 47-63, 2023. DOI: 10.5815/ijigsp. 2022.04.11
 9. Буриченко М.Ю., Іванець О.Б., Архирей М.В., Братко В.Ю. Особливості використан­ня методів нелінійної динаміки для обробки біомедичних даних. Наукоємні технології. 2021. N4(56): С.364-372 ISSN 2075-078.
 10. Буриченко М. Ю., Архирей М. В., Золотенкова Т. С. Особливості аналізу біомедичних даних методами нелінійної динаміки // Тези доповіді « Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 20-річному ювілею Факультету біомедичної інженерії Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського (15-16.12.2022, м. Київ) : ел.збірник / Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – С 45.

наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);
наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
Керівництво студенським гуртком

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)