Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

КОШЕВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
КОШЕВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНАЗавідувачка кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини

E-mail:larysa.kosheva@npp.nau.edu.ua

Телефон 4067442

Корп.3, кім.401

Посилання на профілі:

Публікації та патенти

Автор понад 170 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 4 монографії, 3 конспекти лекцій; 3 навчальних посібники. Деякі публікації останніх років:
 1. Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Потоцький І.О. Методи калібрування ЗВТ в умовах експлуатації: моногр. Вінниця: ФОП Барановська Т.П., 2022. 160 с.
 2. Koshevа L., Volodarskyi Y., Warsza Z.L, Sautin A. Instrumental covariance and its impact on the uncertainty of tested parameters of industrial objects // In: Szewczyk et all. (Eds.) Automation 2022, AISC 1427, pp. 356–369, Springer Nature Switzerland AG 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-030-74893-9_36 Scopus
 3. Kosheva L, Volodarsky E.,Kozyr O./ Control Charts Based on Principal Components  //32th Іnternational Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance 2022 (September 7-11, 2022. https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9992292/proceedingDOI: 10.1109/MMA55579.2022. Scopus
 1. Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Клєвцова М.О. Адаптивний вимірювальний контроль. Теоретичні та практичні аспекти: моногр. Вінниця, ВНТУ, 2021.160 с.
 2. Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Добролюбова М.В. Інформаційно-вимірювальна система та невизначеність //UM 2020 XVII International Scientific and Technical Seminar «Measurement uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects» theses of reports, Sozopol, September 7, 2020; Kharkov, October, 7, 2020, p.11-12, WoS.
 3. Кошева Л.О., Іванець О.Б., Моісеєнко Є.В. Метод оптимізації досліджень для оцінювання біологічної рівноваги людини // Метрологія та прилади. 2020, № 5. С. 11-16. Фахове видання.
 4. Kosheva L., Ivanets O. Approach to the evaluation of the functional state of the human body taking into account the variability of medical and biological indicators// International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers CAOL*2019 Sozopol, Bulgaria, 06-08 September 2019, pp. 666-670. ISBN: 978-1-7281-1813-0. IEEE Catalog Number:  CFP19814-USB. Scopus.
 5. Кошева Л.О. Основи метрології, взаємозамінність та стандартизація: навч. посіб. К.: НАУ, 2019. 228 с.
 6.  Kosheva О, Boychenko S.V., Kuzovik V.D., Ivanets O.B. Methodological aspects of evaluating a homeostasis of a biological object // Proceedings of XІV International Conference on Modern Achievements of Science and Education, September 26 – October 3, 2019, Netanya, Israel, ISBN 978-966-330-352-9, – С.19-22. Закордонне видання

Нагороди, сертифікати підвищення кваліфікації

Israeli Independent Academy for Development of Sciences, Rishon Le Zion

Image

Lublin University of Technology, Poland

Image
Image
Image
Image
Image

Освіта та кар'єра 

закінчила НАУ (Київський інститут інженерів цивільної авіації) за спеціальністю «Технічна експлуатація авіаційного обладнання» НАУ;

1978

1979

інженер наукової лабораторії з авіаційної ергономіки;

асистент, старший викладач, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки НАУ;

1983

2003

доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини НАУ;

професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини НАУ;

2011

Освітня та наукова діяльності

Відомості про захист дисертації:

Щодо здобування наукового ступеня доктора технічних наук:

Спеціальність: 05.01.02. Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Тема: Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних випробувань.

Щодо здобування наукового ступеня кандидата технічних наук:

Спеціальність: 05.13.03 Системи та процеси керування.

Тема: Автономне оптимальне оцінювання стохастичних відхилень літального апарату у крейсерському польоті.
Викладає наступні дисципліни:
Наукова діяльність:
Наукові інтереси:
Міжнародна діяльність:

Досягнення у професійній діяльності

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;
 1. Кошевая Л.А., Клевцова М.О. Обобщенный подход к оцениванию статистической управляемости технологического процесса. Часть 1. Статистическое обоснование критериев разлаженности технологического процесса // Метрологія та прилади.–2018.– № 1- С. 40-45. Фахове.
 2. Кошевая Л.А., Клевцова М.О. Обобщенный подход к оцениванию статистической управляемости технологического процесса Часть 2. Статистический инструментарий для оценивания регулируемости технологического процесса // Метрологія та прилади.–2018.– № 2- С. 47-53. Фахове.
 3. Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Клєвцова М.О. Адаптивний послідовний метод прийняття рішення про відповідність продукції // Вимірювальні прилади та метрологія, 2018.– Випуск 79 (1), С. 58-63. Фахове.
 4. L. Kosheva, E. Volodarsky, М.Klevtsova. Formation of the rule decision-making about suitability products on the basis of the Adaptive algorithm// Metrology and metrology assurance 2018: 28th International scientific symposium,10-14 September 2018.– Sozopol, 2018. – pр.332-335. закордонне видання.
 5. L. Kosheva,E. Volodarsky, Z. Warsza, M. Dobrolyubova. Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wieloparametrowego procesu technologicznego // Przemyczl chemiczny. – 97/4 (2018). – р.579-583; DOI: 10.15199/62.2018.4.13 ;Index Copernicus, Scopus.
 6. L. Kosheva, Е. Volodarskyi, Z. Warsza, P. Komada, A. Nurmakhametov. The influence of the characteristics of the measuring on the relibility of decision making in assessment of conformity//Photonics applications in astronomy, communications, indastry and high-energy physics experiments, 2018, (Proceedings Volume), Proc. SPIE vol. 108082J 26 May-4 June 2018, Wilga, Poland, (1.10.2018): DOI 10.1117/12.2501588; Scopus.
 7. L. Kosheva, E. Volodarsky, Z. Warsza, М.Klevtsova. Uncertainty of measurement and reliability of the decision making on compliance//AUTOMATION -2019:conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques. series "Advances in Intelligent Systems and Computing", Springer,v.920 , – Warsaw 2019, –pp. 672-683. (ISSN 2194 -5357), ISSN 2194 -5365 (electronic); DOI 10.1007/978-3-319-29357-8-76. Scopus.
 8. L. Kosheva, E. Volodarsky, М.Klevtsova. The Role Uncertainty of Measurements in the Formation of Acceptance Criteria// Proceedings of the Simposium IEEE 29th International Scientific Symposium Metrology and metrology assurance 2019, Sozopol, Bulgaria, 06-10 September 2019. – pр.113-116. Scopus.
 9. L. Kosheva, E. Volodarsky, М.Klevtsova. Approaches to the Evaluation of Conformity Taking into Account the Uncertainty of the Value of the Controlled Parameter//Conference Proceedings 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers CAOL*2019, Sozopol, Bulgaria, 06-08 September 2019, pp. 648-652.  ISBN: 978-1-7281-1813-0.  IEEE Catalog Number: CFP19814-USB. Scopus.
 10. L. Kosheva, O.Ivanets. Approach to the evaluation of the functional state of the human body taking into account the variability of medical and biological indicators// International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers CAOL*2019 Sozopol, Bulgaria, 06-08 September 2019, pp. 666-670. ISBN: 978-1-7281-1813-0.  IEEE Catalog Number:  CFP19814-USB . Scopus.
 11. Кошева Л., Володарский Е., Потоцкий И. Особенности, возможности и примение контрольных карт накопленных сумм. Часть 1. Метод графической оценки разлаженности технологического процесса// Метрологія та прилади.–2019.– № 4- С. 24-30. Фахове.
 12. Кошева Л., Володарский Е., Потоцкий И. Особенности, возможности и примение контрольных карт накопленных сумм. Часть 2. Численный метод оценки разлаженности технологического процесса// Метрологія та прилади.– 2019.– № 5- С.  3-7. Фахове.
 13. L. Kosheva, E. Volodarsky, І.Pototskyi. Methods for determining the recalibration intervals of measuring equipment during their operation//30th Іnternational Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance 2020 (September 7-11, 2020, Sozopol, Bulgaria.–IEEE.-hh.31-36? ISBN 978-1-7281-9719-7.DOI: 10.1109/MMA49863.2020.9254259/ Scopus.
 14. Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Добролюбова М.В. Інформаційно-вимірювальна система та невизначеність//UM 2020 XVII International Scientific and Technical Seminar “Measurement uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects” theses of reports, Sozopol, September 7, 2020; Kharkov, October, 7, 2020, –p.11-12, WoS.
 15. Кошева Л.О., Володарський Є.Т., Добролюбова М.В. Інформаційно-вимірювальна система та невизначеність// Український метрологічний журнал, №3А, 2020, с. 30-34. WoS 000604400000005
 16. Кошева Л.О., Володарський Є.Т., , Іванець О.Б. Особливості оцінювання стану складних об’єктів//31th Іnternational Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance 2021 (September 8-12, 2021, Sozopol, Bulgaria. DOI: 10.1109/MMA52675.2021.9610952 Scopus 
 17. Kosheva L ., Volodarskyi Y., Warsza Z.L, Sautin A./ Instrumental covariance and its impact on the uncertainty of tested parameters of industrial objects.// In:R. Szewczyk et all. (Eds.) Automation 2022, AISC 1427, pp. 356–369, Springer Nature Switzerland AG 2022,  https://doi.org/10.1007/978-3-030-74893-9_36 Scopus.
 18.  Kosheva L, Volodarsky E.,Kozyr O./ Control Charts Based on Principal Components  //32th Іnternational Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance 2022 (September 7-11, 2022,. https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9992292/proceedingDOI: 10.1109/MMA55579.2022 Scopus
наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);
наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;
виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;
наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
Керівництво студентами, що брали участь у конференціях:
діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)