Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

КУЧЕРЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА
КУЧЕРЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНАДоцент кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини

E-mail: valentyna.kucherenko@npp.nau.edu.ua

Телефон 067-730-17-32

Корп.3, кім.401-а

Посилання на профілі:

Публікації та патенти

Автор понад 65 публікацій наукового та науково-методичного характеру, серед яких 1 підручник, 1 навчальний посібник, 1 конспект лекцій, 5 методичних рекомендацій. Деякі публікації останніх років:
  1. Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л., Булигіна О.В. Експлуатація біомедичної апаратури. Підручник:-К.:НАУ,2014.–320 с.
  2. Кузовик В.Д., Моісеєнко Є.В., Кучеренко В.Л., Горбач А.О. // Технології обслуговування та ремонту медичної електронної апаратури // Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2019. – 224 с.
  3. Кучеренко В.Л. // Забезпечення надійності функціонування біомедичної апаратури // Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання для студентів освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи». – К.: НАУ, 2019. – 24с.
  4. Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л. // Технічна експлуатація, сервісне обслуговування та інженерний супровід медичної техніки // Методичні рекомендації до виконання курсової роботи.
  5. Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л. // Основи оцінювання технічного стану біомедичної апаратури // Методичні рекомендації до виконання курсової роботи.
  6. Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л., Монченко О.В. // Стратегія експлуатації біомедичних комплексів за фактичним станом // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: IX міжнар. конф., 14-16 травня 2019 р. : тези доп. – Чернігів, 2019. – С. 165.
  7. Monchenko O., Kucherenko V. Evaluation of Basic Parameters and Biochemical Parameters in Cardiovascular Diseases International Symposium of Aircraft Technology, MRO and Operations 2020 International Course of Unmanned Aerial Vehicle 2020Abstract book ISBN: 978-605-80140-4-6P.-146
  8. Кучеренко В.Л., Хірс І.І. Проблеми прогнозування та управління технічним станом біомедичної апаратури // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. м. Чернігів. 2020.
  9. Кузовик В.Д., Кучеренко В.Л., Хірс І.І. Забезпечення ефективності експлуатації біомедичної апаратури на мобільних діагностичних комплексах// «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 10 Міжнародна науково-практична конференція; 17-19 травня 2021р.: тези доп.–м. Чернігів., 2021.
  10. Кучеренко В.Л., Хірс І.І. Прогнозування відмов як фактор ефективності технічної експлуатації медичної техніки // Тези доповіді, Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Том 2, 26 - 27 травня 2022 р., м. Чернігів, с.228.

Нагороди, сертифікати підвищення кваліфікації

Стажування

2018 р. – Стажування у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова (Тема: Аналіз наукових досліджень щодо створення та вдосконалення біомедичної апаратури).

2022 р. – Стажування в інституті фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України (Тема: Особливості експлуатації медичної техніки при діагностуванні психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності)

Image

Освіта та кар'єра 

закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

2005

2005

інженер кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

асистент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

2006

2013

доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

Освітня та наукова діяльності

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи

Тема: «Метод оцінювання технічного стану медичного діагностичного обладнання на пересувних комплексах»
Викладає наступні дисципліни:
Наукова діяльність:
Наукові інтереси:
Міжнародна діяльність:

Досягнення у професійній діяльності

наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Кучеренко В.Л., Кузовик В.Д., Моісеєнко Є.В., Горбач А.О. Технології обслуговування та ремонту медичної електронної апаратури. Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2019. – 224 с.

наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
Керівництво студентами, що брали участь у конференціях:
діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)