Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧДоцент кафедри Біокібернетики та аерокосмічної медицини

E-mail: oleh.melnykov@npp.nau.edu.ua

Телефон (044) 405-71-86

Корп.3, кім.422

Посилання на профілі:

  • ID ORCID: 0000-0001-8953-599X

Публікації та патенти

Має загально більш 60 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 30 друкованих у фахових виданнях МО України, 2 винаходи (СРСР), 1 навчальний посібник с грифом МО України (фахові видання МО України, журнал «Електроніка та системи управління» ІЕСУ НАУ та ін. ВНЗ України)

Нагороди, сертифікати підвищення кваліфікації

Стажування

    1. Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, м. Київ, Україна; тема- "Дослідження форм-факторів біосигналів людини", 01.10.2019-01.11.2019 р.р. (3 лредит-90 год);
     2. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, відділ перетворювачів інформації №230: тема-"Сучасні комп"ютерні технології та елементи САПР у практиці меджичній діагностики", 03.10.2022 - 30.11.2022 р.р. (6 кредит-180 год);
Image
Image
Image
Image
Image

Освіта та кар'єра 

закінчив Київське ВЗРІУ ім. С.М. Кірова  за спеціальністю радіотехнічні засоби, кваліфікація - радіоінженер

1986

1986

інженер відділення регламентно-настроювальних робіт в/ч 55582, м.Ханлар, Азербайджан

Ад’юнкт очної ад’юнктури КВЗРІУ ім. С.М. Кірова

1988

1991

молодший науковий співробітник  науково-дослідного відділу  Науково-дослідного центру МО України

старший викладач кафедри радіоелектроніки і зв’язку, кафедри АСУ та обчислювальної техніки Бакинського ВВМУ, Азербайджана

1993

1996

старший науковий співробітник, заступник начальника науково-дослідного відділу наукового управління ЦНДІ ЗС України

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу  ВАТ ХК «Укрснецтехніка»

2002

2005

доцент кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів  ІЕСУ (ННІ ІДС) НАУ

доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

2014

Освітня та наукова діяльності

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність: 20.02.14 – озброєння та військова техніка

Тема : спецтема

Викладає наступні дисципліни:
Наукова діяльність:
Наукові інтереси:
Міжнародна діяльність:

Досягнення у професійній діяльності

наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;
  1. Мельников О.В., Іванець О.Б., Іванець Б.М., Мусієнко М.В., Кулікова А.О Модель функціонування дихальної системи організму. стаття. Вісник інженерної академії України. – 2019. – №3. – С.130 – 134.
  2. Мельников О.В., Кернешел В.В., Іванець О.Б. Computer tomography images quality assessment. стаття. Electronics and control Systems. – 2020. –№1(63). – Р. 9-15.
  3. Мельников О.В., Іванець О.Б., Архирей М.В., Якимець І. В. Модель прийняття рішень щодо функціонального стану складних об'єктів. стаття. «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Міжнародний науково-технічний журнал, - 2(2020), - с. 22-29
  4. O. Melnykov, K. Bezvershniuk, O.Ivanets The computer simulation features in modern biotechnical systems/ стаття. Electronics and Control Systems 2021. N 1(67): p.72-78 DOI:10.18372/1990-5548.67.14990
  5. Мельников О.В., Іванець О.Б., Архирей М.В., Якимець І.В. Підвищення достовірності оцінювання інформаційних параметрів адаптаційного потенціалу за рахунок використання карт Хоттелінга// Наукоємні технології. - 2021. - № 1(49). - с. 441 - 448. DOI: 10.18372/2310-5461.44.14320
  6. Melnykov O., Burichenko M., Artemenko D. Information System of Transformations of Indicators of the Functional State of the Organism. Тези доповіді International Symposium On Electric Aviation & Autonomous Systems (ISEAS – 2020) and International Symposium On Aircraft Technology, MRO & Operations (ISATECH – 2020). Abstract book ISBN: 978-605-80140-4-6. 22-24 September 2020. Kyiv, Ukraine / Online Р.142
виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;
наявність апробаційних та/або науково-популярних публікацій з наукової або професійної тематики (загальною кількістю не менше п’яти публікацій)
Керівництво стуентським гуртком
досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).
проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік:

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)