Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Список відповідальних по кафедрі БІКАМ на 2020-2021 навчальний рік

 

Посада/відповідальні по кафедрі

Вчене звання (посада), ПІБ

Телефон, ел.адреса

Аудиторія

 

1

Завідувач кафедри

проф.Кузовик Вячеслав Данилович

406-71-98

моб.068-682-91-00

bikam@i.ua

3-401

 

2

Заступник завідувача

проф.Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

3

Вчений секретар кафедри

доц.Кучеренко Валентина Леонідівна

406-74-42

моб.0677301732

kvl2012@bigmir.net

3-401а

 

4

Завідувач лабораторії

Іванець Борис Миколайович

406-74-42

0661156471

bikam@i.ua

3-423а

 

 

Викладацькі:

1

2

406-74-42

406-71-86

bikam@i.ua

3-401а

3-422

 

Відповідальні:

5

За навчально-методичну роботу

проф.Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

моб.0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

6

За розробку та оформлення навчальних та робочих програм дисциплін кафедри

доц.Мельников Олег В’ячеславович

406-71-86

моб.0972561432

bikam@i.ua

3-422

 

7

Член НМРР ФЕБІТ

проф.Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

моб.0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

8

За навчально-виховну роботу та наукову роботу зі студентами

Старший куратор кафедри

доц.Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

9

За СМЯ

доц.Кучеренко Валентина Леонідівна

406-74-42

моб.0661156471

bikam@i.ua

3-423а

 

10

За науково-дослідну роботу кафедри (відкриття нової НДР, формування анотованого та заключного звітів)

доц.Іванець Ольга Борисівна

406-74-42

моб.0672599345

bikam@i.ua

3-401а

 

11

За наукову роботу кафедри

Зав.каф. Кузовик Вячеслав Данилович;

проф.Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

моб.0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

12

За навчальні та виробничі практики

доц.Булигіна Олена Вячеславівна

406-71-86

моб.0671459809

bikam@i.ua

3-401а

 

13

За працевлаштування студентів

ас.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

 

 

 

 

14

За профорієнтаційну роботу:

проведення дня відкритих дверей у НАУ;

Клюзко Євгеній Іванович

406-74-42

моб.0673033340

bikam@i.ua

3-423а

 

розсилка рекламних буклетів у школи та відвідування шкіл;

доц.Булигіна Олена Вячеславівна

406-71-86

моб.0671459809

bikam@i.ua

3-422

 

відвідування коледжів;

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

15

За стан Інтернет-сторінки

(сайт кафедри)

ас.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

16

За ведення кафедральної сторінки у фейсбук

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

17

Відповідальний за репозитарій кафедри

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

18

За роботу із заочним відділенням

проф. Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

моб.0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

19

За ДЕК та дипломне проектування

 

доц. Мельников Олег В’ячеславович

 

406-71-86

моб.0972561432

bikam@i.ua

3-422

 

20

Секретар ДЕК

доц. Мельников Олег В’ячеславович

 

406-71-86

моб.0972561432

bikam@i.ua

 

 

21

За формування документів та проведення заходів щодо плагіату

ас.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

22

За міжнародне співробітництво

проф. Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

моб. 0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

23

Профорг кафедри

Зав.лаб.Іванець Борис Миколайович

406-74-42

моб.0661156471

bikam@i.ua

3-423а

 

24

За зв’язки кафедри з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами України

проф.Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

моб.0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

25

За організацію розробки ККР, ККЗ та проведення РК

Зав.каф. Кузовик Вячеслав Данилович

ас.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

26

Нормоконтролер дипломних робіт ОС «Бакалавр» та «Магістр»

доц.Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб.0678965822

bikam@i.ua

3-401а

 

 

 

 

 

27

За формування штатного розпису

За розподіл навчального навантаження

За формування звіту про навчальне навантаження

За звіряння навчальних планів для формування навчального навантаження

Подання даних для розкладу навчальних занять

доц. Іванець Ольга Борисівна;

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-74-42

моб.0672599345

bikam@i.ua

3-401а

 

28

За діловодство та архівну справу

доц. Кучеренко Валентина Леонідівна

406-74-42

моб.0677301732

kvl2012@bigmir.net

3-401а

 

29

За розроблення освітньо-професійних програм

доц. Іванець Ольга Борисівна

 

 

доц. Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб.0672599345

bikam@i.ua

моб.0678965822

bikam@i.ua

3-401а

 

30

За розроблення навчальних та робочих навчальних планів

доц. Іванець Ольга Борисівна

 

 

доц. Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб.0672599345

bikam@i.ua

моб.0678965822

bikam@i.ua

3-401а

 

31

За формування та затвердження акредитаційної справи

доц. Іванець Ольга Борисівна

 

406-74-42

моб.0672599345

bikam@i.ua

3-401а

 

32

За роботу зі стейкхолдерами

доц.Булигіна Олена Вячеславівна

406-71-86

моб.0671459809

bikam@i.ua

3-422

 

33

За організацію приймальної комісії (на 1,2-ий курси) та

фахової комісії (2, 5 курси)

проф.Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

моб.0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

34

За видавничу діяльність

(формування плану видань, звіту щодо виконання плану видань)

доц.Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб.0678965822

bikam@i.ua

3-401а

 

 

35

За формування переліку вибіркових дисциплін кафедри

 Гаранти освітніх програм

 

 

 

36

За формування силабусів

доц.Булигіна Олена Вячеславівна

406-71-86

моб.0671459809

bikam@i.ua

3-422

 

доц.Мельников Олег В’ячеславович

 

406-71-86

моб.0972561432

bikam@i.ua

 

37

За формування додатків до дипломів студентів

Куратори відповідних груп

 

 

 

38

Гаранти освітнього процесу

ОПП 152Б – доц. Монченко О.В.;

ОПП 163Б – доц. Іванець О.Б.;

ОПП 163М – зав.каф.Кузовик В.Д.;

ОПП 172М – проф. Кошева Л.О.

 

 

 

39

За ЄДЕБО

ас.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

40

За формування НМКД кафедри

проф.Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

моб.0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

41

За анкетування студентів

ас.Безвершнюк Карина Олексіївна та куратори груп

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

42

За атестацію аспірантів

Зав.каф. Кузовик В.Д. та

аспірант Назарчук М.А.

моб.0990628709

bikam@i.ua

3-422

 

43

За організацію наскрізного міждисциплінарного курсового проекту зі сталого розвитку

доц.Булигіна Олена Вячеславівна

 

 

 

доц.Буриченко Михайло Юрійович

406-71-86

моб.0671459809

bikam@i.ua

 

406-74-42

моб.0678965822

bikam@i.ua

3-422

 

 

 

 

3-401а

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри БІКАМ від 25 серпня 2020 р., протокол № 13

  

Завідувач кафедри БІКАМ                                                             Кузовик В.Д.

©2021. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина Олексіївна

Main Menu