Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Відповідальні по кафедрі біокібернетики та аерокосмічної медицини ФЕБІТ на 2021-2022 навчальний рік

 

 

Посада/

відповідальні по кафедрі

Вчене звання (посада), ПІБ

Телефон

Аудиторія

 

1

Завідувач кафедри

проф. Кошева Лариса Олександрівна

406-74-42

моб.0503532328

3-401

 

2

Заступник завідувача

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

3-422

 

3

Вчений секретар кафедри

доц.Кучеренко Валентина Леонідівна

406-74-42

моб.0677301732

3-401а

 

4

Завідувач лабораторії

Пивоварова Тамара Григорівна

406-74-42

0997976548

3-423а

 

 

Викладацькі:

1

2

406-74-42

406-71-86

3-401а

3-422

 

Відповідальні:

5

За навчально-методичну роботу

доц. Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб.0678965822

3-401а

 

6

За розробку та оформлення навчальних та робочих програм дисциплін кафедри

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб.0676825638

3-401а

 

7

Член НМРР ФЕБІТ

доц. Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб. 0678965822

3-401а

 

8

За навчально-виховну роботу та

Старший куратор кафедри

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

3-422

 

9

За наукову роботу зі студентами

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-74-42

моб. 0974740411

3-422

 

10

За СМЯ

доц. Кучеренко Валентина Леонідівна

406-74-42

моб.0677301732

3-401а

 

11

За науково-дослідну роботу кафедри (відкриття нової НДР, формування анотованого та заключного звітів)

доц. Мельников Олег Вячеславович

406-71-86

моб.0972561432

3-422

 

12

За наукову роботу кафедри

доц. Мельников Олег Вячеславович

406-71-86

моб.0972561432

3-422

 

13

За навчальні та виробничі практики

доц. Булигіна Олена Вячеславівна

406-71-86

моб.0671459809

3-422

 

14

За працевлаштування студентів

ас. Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

3-422

 

 

15

За профорієнтаційну роботу:

проведення дня відкритих дверей у НАУ;

розсилка рекламних буклетів у школи та відвідування шкіл; відвідування коледжів

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

Моб.0974740411

 

3-422

 

16

За стан Інтернет-сторінки

(сайт кафедри)

ас. Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

3-422

 

17

За ведення кафедральної сторінки у фейсбук

ас. Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб. 0995616079

3-422

 

18

Відповідальний за репозитарій кафедри

доц. Мельников Олег В’ячеславович

 

406-71-86

моб.0972561432

3-422

 

19

За роботу зі студентами інституту неперервної освіти

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

3-401а

 

20

За ДЕК та дипломне проектування

 

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

3-401а

 

21

Секретар ДЕК

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

3-401а

 

 

22

За формування документів та проведення заходів щодо плагіату

ас. Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

3-422

 

23

За міжнародне співробітництво

доц.Булигіна Олена Вячеславівна

406-74-42

моб. 0671459809

3-422

 

24

Профорг кафедри

зав.лаб. Пивоварова Тамара Григорівна

406-74-42

моб. 0678965822

3-423а

 

25

За зв’язки кафедри з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами України

Зав.каф. Кошева Лариса Олександрівна

 

406-74-42

моб. 0503532328

3-401

 

26

За організацію розробки ККЗ

ас. Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

3-422

 

27

Нормоконтролер дипломних робіт ОС «Бакалавр» та «Магістр»

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

3-401а

 

 

 

 

 

28

За формування штатного розпису

За розподіл навчального навантаження

За формування звіту про навчальне навантаження

За звіряння навчальних планів для формування навчального навантаження

Подання даних для розкладу навчальних занять

 

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

3-401а

 

29

За діловодство та архівну справу

доц. Кучеренко Валентина Леонідівна

406-74-42

моб.0677301732

3-401а

 

30

За розроблення освітньо-професійних програм

ОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;

ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;

ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.;

ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.

0974740411

0677301732

0686829100

0503532328

 

 

31

За розроблення навчальних та робочих навчальних планів

ОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;

ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;

ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.;

ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.

0974740411

0677301732

0686829100

0503532328

 

 

32

За формування та затвердження акредитаційних справ

ОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;

ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;

ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.;

ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.

0974740411

0677301732

0686829100

0503532328

 

 

33

За роботу зі стейкхолдерами

Зав.каф. Кошева Лариса Олександрівна

 

406-71-86

моб. 0503532328

3-401а

 

34

За організацію приймальної комісії (на 1,2-ий курси) та

фахової комісії (2, 5 курси)

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

3-422

 

35

За видавничу діяльність

(формування плану видань, звіту щодо виконання плану видань)

доц.Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб. 0678965822

3-401а

 

36

За формування переліку вибіркових дисциплін кафедри

зав.каф. Кошева Лариса Олександрівна,
ас. Безвершнюк Карина Олексіївна
та Гаранти освітніх програм

406-71-86

моб.0995616079

3-422

 

37

За формування та оприлюднення силабусів

зав.каф. Кошева Лариса Олександрівна,
ас. Безвершнюк Карина Олексіївна
 та Гаранти освітніх програм

406-71-86

моб.0995616079

3-422

 

38

За формування додатків до дипломів студентів

Куратори відповідних груп випускників

 

 

 

39

Гаранти освітнього процесу

ОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;

ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;

ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.;

ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.

0974740411

0677301732

0686829100

0503532328

 

 

40

За ЄДЕБО

зав.каф.Кошева Лариса Олександрівна

моб.0503532328 3-401

 

41

За формування НМКД кафедри

доц. Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб.0678965822

3-401а

 

42

За анкетування студентів

ас. Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

3-422

 

43

За атестацію аспірантів кафедри

проф. Кузовик Вячеслав Данилович

моб. 0686829100

3-421-а

 

44

За академічну доброчесність на кафедрі

ас. Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

3-422

 

 

 

Завідувач кафедри БІКАМ                                                               Лариса КОШЕВА.

 

©2022. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)