Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Відповідальні по кафедрі біокібернетики та аерокосмічної медицини ФЕБІТ на 2022-2023нр

 

 

Посада/

відповідальні по кафедрі

Вчене звання (посада), ПІБ

Телефон, ел.адреса

Аудиторія

 

1

Завідувач кафедри

Зав.каф., проф.Кошева Лариса Олександрівна

406-71-98

моб.0503532328

bikam@i.ua

3-401

 

2

Заступник завідувача

доц.Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

3

Вчений секретар кафедри

доц.Кучеренко Валентина Леонідівна

406-74-42

моб.0677301732

bikam@i.ua

3-401а

 

4

Завідувач лабораторії

зав.лаб. Пивоварова Тамара Григорівна

406-74-42

0997976548

bikam@i.ua

3-423а

 

 

Викладацькі:

1

2

406-74-42

406-71-86

bikam@i.ua

3-401а

3-422

 

Відповідальні:

5

За навчально-методичну роботу

проф. Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб.0678965822

bikam@i.ua

3-401а

 

6

За розробку та оформлення навчальних та робочих програм дисциплін кафедри

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб.0676825638

bikam@i.ua

3-401а

 

7

Член НМРР ФЕБІТ

проф. Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб. 0678965822

bikam@i.ua

3-401а

 

8

За навчально-виховну роботу та

Старший куратор кафедри

доц.Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

9

За наукову роботу зі студентами

доц.Монченко Олена Володимирівна

406-74-42

моб. 0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

10

За СМЯ

Член комісії з якості ФЕБІТ

доц.Кучеренко Валентина Леонідівна

406-74-42

моб.0677301732

bikam@i.ua

3-401а

 

11

За науково-дослідну роботу кафедри (відкриття нової НДР, формування анотованого та заключного звітів)

доц.Мельников Олег В’ячеславович

 

406-74-42

моб.0672599345

bikam@i.ua

3-401а

 

12

За наукову роботу кафедри

доц.Мельников Олег В’ячеславович

 

406-74-42

моб. 0672599345

bikam@i.ua

3-401а

 

13

За навчальні та виробничі практики

проф. Буриченко Михайло Юрійович

406-71-86

моб.0671459809

bikam@i.ua

3-422

 

14

За працевлаштування студентів

стар.викл.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

 

15

За профорієнтаційну роботу:

проведення дня відкритих дверей у НАУ;

розсилка рекламних буклетів у школи та відвідування шкіл; відвідування коледжів

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

0974740411

bikam@i.ua

 

3-422

 

16

За стан Інтернет-сторінки

(сайт кафедри)

стар.викл.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

17

За ведення кафедральної сторінки у фейсбук

стар.викл.Безвершнюк Карина Олексіївна

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб. 0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

18

Відповідальний за репозитарій кафедри

доц. Мельников Олег В’ячеславович

 

406-74-42

моб.0972561432

bikam@i.ua

3-422

 

19

За роботу зі студентами інституту неперервної освіти

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

bikam@i.ua

3-401а

 

20

За ДЕК та дипломне проектування

 

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

bikam@i.ua

3-401а

 

21

Секретар ДЕК

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

bikam@i.ua

3-401а

 

 

22

За формування документів та проведення заходів щодо плагіату

стар.викл.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

23

За міжнародне співробітництво

проф. Кузовик Вячеслав Данилович

406-74-42

моб. 0671459809

bikam@i.ua

3-422

 

24

Профорг кафедри

зав.лаб. Пивоварова Тамара Григорівна

406-74-42

моб. 0678965822

bikam@i.ua

3-423а

 

25

За зв’язки кафедри з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами України

Зав.каф., проф. Кошева Лариса Олександрівна

 

406-71-98

моб. 0503532328

bikam@i.ua

3-401

 

26

За організацію розробки ККЗ

стар.викл.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

27

Нормоконтролер дипломних робіт ОС «Бакалавр» та «Магістр»

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

bikam@i.ua

3-401а

 

 

 

 

 

28

За формування штатного розпису

За розподіл навчального навантаження

За формування звіту про навчальне навантаження

За звіряння навчальних планів для формування навчального навантаження

Подання даних для розкладу навчальних занять

 

ас. Архирей Марина Володимирівна

406-74-42

моб. 0676825638

bikam@i.ua

3-401а

 

29

За діловодство та архівну справу

доц. Кучеренко Валентина Леонідівна

406-74-42

моб.0677301732

bikam@i.ua

3-401а

 

30

За розроблення освітньо-професійних програм

ОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;

ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;

ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.;

ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.

0974740411

0677301732

0686829100

0503532328

 

 

31

За розроблення навчальних та робочих навчальних планів

ОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;

ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;

ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.;

ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.

0974740411

0677301732

0686829100

0503532328

 

 

32

За формування та затвердження акредитаційних справ

ОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;

ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;

ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.;

ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.

0974740411

0677301732

0686829100

0503532328

 

 

33

За роботу зі стейкхолдерами

Зав.каф., проф. Кошева Лариса Олександрівна

 

406-71-98

моб. 0503532328

bikam@i.ua

3-401а

 

34

За організацію приймальної комісії (на 1,2-ий курси) та

фахової комісії (2, 5 курси)

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

35

За видавничу діяльність

(формування плану видань, звіту щодо виконання плану видань)

проф.Буриченко Михайло Юрійович

406-74-42

моб. 0678965822

bikam@i.ua

3-401а

 

36

За формування переліку вибіркових дисциплін кафедри

стар.викл..Безвершнюк Карина Олексіївна та Гаранти освітніх програм

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

37

За формування та оприлюднення силабусів

стар.викл.Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

38

За формування додатків до дипломів студентів

Куратори відповідних груп випускників

 

 

 

39

Гаранти освітнього процесу

ОПП 172Б – доц. Монченко О.В.;

ОПП 163Б – доц. Кучеренко В.Л.;

ОПП 163М – проф.Кузовик В.Д.;

ОПП 172М – зав.каф. Кошева Л.О.

0974740411

0677301732

0686829100

0503532328

 

 

40

За ЄДЕБО

Зав.каф., проф. Кошева Лариса Олександрівна

 

406-71-98

моб. 0503532328

bikam@i.ua

3-401

 

41

За формування НМКД кафедри

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

42

За анкетування студентів

стар.викл.Безвершнюк Карина Олексіївна та куратори груп

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

43

За атестацію аспірантів кафедри

проф. Кузовик Вячеслав Данилович

моб. 0686829100

bikam@i.ua

3-421-а

 

44

За організацію освітнього процесу магістрів

доц. Монченко Олена Володимирівна

406-71-86

моб.0974740411

bikam@i.ua

3-422

 

45

За академічну доброчесність на кафедрі

стар.викл. Безвершнюк Карина Олексіївна

406-71-86

моб.0995616079

bikam@i.ua

3-422

 

  Обговорено та схвалено на засіданні кафедри БІКАМ від 22 серпня 2022 р., протокол № 10

 

Завідувач кафедри БІКАМ                                                             Лариса КОШЕВА

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)