Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Національний Інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України

Державна науково-дослідна установа з проблем хірургії й трансплантології. Щороку в клініці Інституту виконується понад 7 тисяч складних реконструктивних та високотехнологічних хірургічних втручань, результати яких відповідають рівню кращих медичних центрів світу, в поліклініці надається консультативно-діагностична допомога майже 25 тисячам громадян України. Крім того, спеціалістами Інституту здійснюється близько 300 оперативних втручань в інших лікувальних установах України та на виїзді — за завданням відділу екстреної консультативної допомоги МОЗ України. Основні напрямки наукових досліджень колективу Інституту:
 1. Вдосконалення методів діагностики, розробка та впровадження нових технологій надання хірургічної допомоги при патології органів травлення (стравоходу, шлунку, кишечника, печінки, жовчних шляхів, підшлункової залози), серцево-судинної системи (серця, аорти та її гілок, периферичних артерій, венозних судин), та органів грудної клітки (легенів, трахеї та бронхів, видалення пухлин середостіння).
 2. Вивчення особливостей функціонування трансплантованих органів (нирка, печінка, серце, легені, підшлункова залоза) і патогенезу реакцій їх відторгнення, розробка нових, більш ефективних технологій трансплантації органів.
 3. Дослідження особливостей функціонування аутотрансплантатів складних комплексів тканин та розробка методів підвищення частоти їх приживання і ефективної функціональної адаптації.
 4. Розробка нових методик мініінвазивних оперативних втручань (ендоваскулярних, відеоскопічних, ендоскопічних, через шкірних під рентген- та ультразвуковим контролем), визначення показів до них, оцінка клінічної та економічної ефективності, впровадження їх в практику охорони здоров'я.
 5. Обґрунтування, розробка та впровадження альтернативних (безшовних) методів з’єднання біологічних тканин, апаратів та пристроїв для їх виконання.
 6. Розробка хірургічного інструментарію та хірургічних матеріалів.
 7. Дослідження патогенезу післяопераційних ускладнень (гнійно-септичних, тромбоемболічних та ін.), розробка ефективних технологій їх профілактики та лікування.
Image
Image
Image

Бібліотечна система «Свічадо»

Сучасна бібліотека — це мультифункціональність, відкритий і доступний простір, мережевість, свобода самовираження, комфортні умови реалізації інформаційно-культурних, освітніх та дозвіллєвих потреб. 

Навігація бібліотеки включає :

- довідково-інформаційну зону

- комунікативно-інформаційну зону

- інформаційно-інтелектуальну зону

- інтерактивну зону

- Мінібіб

Image
Image
Image
Image

Вінницький національний технічний університет

ВНТУ — це найбільший навчальний заклад в Подільському економічному регіоні, що охоплює три адміністративні області, єдиний представник від України в IFIA — Міжнародній організації винахідницьких організацій з центром в Женеві. Університет прийнятий до Міжнародної асоціації університетів, навчає студентів за власними навчальними планами і виховує за власною оригінальною концепцією виховання.

В університеті приділяється увага комп’ютерному забезпеченню навчального процесу, а саме: збільшенню щороку сучасної комп’ютерної техніки, впровадженню комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій, придбанню ліцензійних програмних продуктів.

Серед пріоритетів розвитку університету - створення сучасного інформаційного забезпечення навчального процесу шляхом розвитку ресурсів та нових технологій обслуговування в бібліотеці та активного запровадження інноваційних інформаційних технологій і ресурсів, телекомунікаційних технологій та технологій дистанційного навчання.

Image

Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України

 Науковий центр України у галузі нейрофізіології, біофізики, електрофізіології, патофізіології, фізіології кровообігу. В Інституті були розроблені та широко впроваджені методики реєстрації електрохімічних, біохімічних, імунологічних та інших процесів, що відбуваються в окремих клітинах різних відділів нервової системи при передачі через них нервових сигналів, а також змін в окремих білкових молекулах, що забезпечують таку передачу (мембранні хімічні рецептори та іонні канали). За допомогою найсучасніших методів були вперше описані та вивчені властивості особливих типів молекулярних структур, що відіграють специфічну роль у передачі нервового імпульсу, у синаптичній передачі, властивості міжнейронної передачі сигналів, одержані біофізичні характеристики квантового виділення нейромедіаторів, досліджені трансмембранні струми та синаптичні процеси у гладенько-м'язових клітинах ряду внутрішніх органів. Вивчені особливості дії різних медіаторів на мембрани нервових і м'язових клітин та роль їх у механізмах синаптичної передачі. Проаналізовані механізми змін синаптичної передачі залежно від частоти надходження нервових імпульсів до синаптичних з'єднань, що можуть лежати в основі зберігання слідів синаптичної передачі сигналів, які відповідають за процеси навчання та пам'яті. Важливі висновки зроблені відносно порушень молекулярних механізмів роботи нейронів при важких патологічних станах (епілепсія, діабетична нейропатія, гіпоксія), що відкриває можливості пошуку засобів їх корекції шляхом створення високоселективних фармакологічних препаратів. Експериментально обґрунтована концепція про нейронні і синаптичні механізми процесів гальмування, його роль в обробці інформації в гіпокампі, таламусі та корі головного мозку. 

Image
Image
Image

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Науково-дослідний інститут Відділення інформатики НАН України, один з провідних світових наукових центрів з вирішення фундаментальних і прикладних проблем інформатики та обчислювальної техніки, впровадження їх методів і засобів в народне господарство й соціальну сферу.

Інститут став колискою вітчизняних наукових кадрів в галузі кібернетики, інформатики, обчислювальної техніки. Вченими інституту створені всесвітньо відомі наукові школи з математичної кібернетики та теорії обчислювальних машин і систем, теорії оптимізації та системного аналізу, математичного моделювання, математичної теорії надійності, теорії програмування та ін.

Сьогодні основними напрямами наукових досліджень Інституту є: 

 • розробка загальної теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання, оптимізації та штучного інтелекту; 
 • розробка загальної теорії управління та методів і засобів для побудови інтелектуальних систем управління різного рівня та призначення; 
 • створення загальної теорії обчислювальних машин та розвиток передових обчислювальних засобів, штучного інтелекту та інформатики; 
 • створення перспективних систем загального та прикладного програмного забезпечення;
 • розвиток нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем; 
 • вирішення фундаментальних та прикладних проблем інформатизації суспільства.
Image
Image
Image
Image

ТОВ «Сіменс-Медицина»

Компанія Siemens Healthineers Україна пропонує широке портфліо продукції, інтелектуальний потенціал в галузі охорони здоров'я, широкий досвід в роботі з проєктами і висококласний сервіс для надання комплексної підтримки в залежності від потреб, переносячи високі стандарти в інжинірингу продуктів на інжиніринг охорони здоров'я. Компанія є великим виробником медичного обладнання для візуалізації (комп'ютерних та магнітно-резонансних томографів) і лабораторної діагностики.

Незалежна компанія Siemens Healthineers є провідним гравцем на ринку медичних технологій, надає інноваційні технології та послуги в діагностичній та терапевтичній томографії, лабораторній діагностиці та молекулярній медицині, а також у галузі цифрового здоров'я та корпоративних послуг.

Місія «Сіменс-Медицина» полягає в тому, щоб надати можливість постачальникам медичних послуг підвищити якість шляхом надання їм можливості на шляху до розширення точної медицини, трансформації надання медичної допомоги та покращення досвіду пацієнтів, і все це завдяки цифровізації медичної допомоги.

Image

Український науково-технічний інститут сертифікації та випробувань електрообладнання "УкрТЕСТ"

Український науково-технічний інститут сертифікації та випробувань електрообладнання "УкрТЕСТ" є структурним підрозділом Всеукраїнського державного науково-виробничого центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП «Укрметртестстандарт»).

УкрТЕСТ – єдиний в Україні орган сертифікації електрообладнання, який проводить роботи із сертифікації продукції на підставі угод про взаємне визнання робіт із закордонними органами сертифікації Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Кореї та ін. Умови угод дозволяють експортувати вітчизняну електротехнічну продукцію до країн-учасниць угод, де визнаються результати сертифікації, одержані в УкрТЕСТ.
Image
Image
Image

ТОВ «ЗДРАВО»

За 14 років роботи «ЗДРАВО» стала одним із лідерів українського фармацевтичного ринку в ексклюзивному просуванні медичних препаратів та медичного обладнання на території України. Департамент компанії забезпечує повний цикл реалізації лікарських засобів та медичних препаратів госпітального й поліклінічного напрямку.Зараз один із основних напрямків діяльності компанії - реалізація професійного медичного обладнання, а також допоміжних товарів для підтримки, покращення здоров’я та реабілітації. «ЗДРАВО» може повністю забезпечити оснащенням будь-яку лікувальну установу.Основними напрямами в обладнанні компанії є:

 • Гінекологічне обладнання високої якості для повноцінного функціонування будь-якого пологового будинку;
 • Високотехнологічне обладнання для медичної діагностики, отримання цілковитих і точних відомостей про стан людини.
 • Медичне неонатологічне обладнання для організації підтримувальної терапії, а також для комплексу екстрених реанімаційних процедур у новонароджених.
 • Цілковитий спектр товарів для лікування та профілактики захворювань опорно-рухового апарату.
 • Широкий асортимент і висока якість реабілітаційних засобів для задоволення потреб людей з обмеженими можливостями.
 • Сучасне обладнання відділення анестезіології та реанімації. Асортимент медичних приладів, які мають високу надійність і функціональність. Високотехнологічне обладнання для медичної діагностики, отримання цілковитих і точних відомостей про стан людини.
 • Обладнання, яке відповідає вимогам сучасної хірургії, є ефективним і безпечним, вирізняється вражаючими функціональними характеристиками й надійністю.

 

ТОВ «Вектор-Бест-Україна»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вектор-Бест-Україна» є дочірньою компанією Акціонерного товариства «Вектор-Бест»  – яке є одним з найбільших виробників наборів реагентів для лабораторної діагностики, і випускає понад 600 найменувань продукції для імуноферментного аналізу, real-time ПЛР та клінічної біохімії.

ТОВ “Вектор-Бест-Україна” спеціалізується на комплексному забезпеченні обладнанням клініко-діагностичні лабораторії всіх напрямків, наборами реагентів і витратними матеріалами до них.

 

ТОВ «Центр слухової реабілітації «Аврора»

 

У Медичному центрі АВРОРА надається найбільш ефективна слухова допомога вищого міжнародного рівня з використанням передових методик і обладнання, виконується повний комплекс слухової реабілітації: скринінг слуху новонароджених, обстеження слуху об'єктивними та суб'єктивними методами для дітей і дорослих, слухопротезування слуховими апаратами та системами кохлеарної імплантації, розвиток слухового сприймання та мовлення пацієнтів - від новонароджених до пацієнтів похилого віку. Медичний центр АВРОРА першим в Україні запровадив унікальні наукові розробки та методики, технології та передові слухові апарати. Медичний центр запровадив та продовжує інтенсивно використовувати об’єктивний слуховий скринінг новонароджених та немовлят, комп’ютерну діагностику слуху, а також слухопротезування дітей віком від трьох місяців. Медичний центр слухової реабілітації АВРОРА - це медична практика з застосуванням клінічних методик, заснованих на доказовій медицині. Спеціалізація Центру слухової реабілітації АВРОРА як закладу охорони здоров’я полягає у його спрямованості саме на слухову допомогу пацієнтам з порушенням слуху усіх вікових груп – від новонароджених до дорослих похилого віку.

ДП «Техномед Україна»

«Техномед Україна» - державне підприємство, що займається продажом витратних матеріалів для офтальмології і продажом, поставкою та обслуговуванням офтальмологічного обладнання. «Техномед Україна» забезпечує кваліфікований підбір обладнання, поставку (митне очищення, сертифікацію та метрологію), навчання медперсоналу та офіційне й післягарантійне технічне обслуговування всього обладнання, що ним поставляється.

КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги є комплексною науковою і лікувально-профілактичною установою, яка вже упродовж 33 років надає в стаціонарі цілодобову невідкладну медичну допомогу населенню при гострих захворюваннях, травмах,  нещасних випадках та отруєннях. КМКЛШМД також є науково-організаційним методичним і навчальним центром міста з питань екстреної допомоги. Ми тісно взаємодіємо із Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з лікувально-профілактичними закладами міста Києва, ЛШМД України та з немедичними установами в разі виникнення надзвичайних ситуацій. На базі лікарні функціонують Центр невідкладної нейрохірургії, Центр невідкладної травматології, Київський міський центр з лікування больових синдромів. Основний профіль клінічної лікарні – хірургічний. Загалом у лікарні було виконано понад 471 тис. операцій, прооперовано 450 тис.  хворих, з приводу поранень серця виконано понад 475 операцій, при вогнепальних пораненнях близько 1700 операцій, встановлено понад 1800 ендопротезів (станом на 01.03.2018). Уперше в Києві пересадку печінки виконали в лікарні швидкої медичної допомоги.

Image

ТОВ «Терра-Мед»

"Терра-Мед"  більше 11 років забезпечує медичні лабораторії України високотехнологічним обладнанням та витратними матеріалами відомих світових виробників, спеціалізується на оснащенні та обслуговуванні клініко-діагностичних лабораторій і ветеринарних кабінетів. Сервіс інженери компанії навчать працювати на обладнанні, познайомлять з методиками досліджень / діагностики, нададуть підтримку в онлайн і телефонному режимі. Види діяльності компанії:

 • Ремонт та технічне обслуговування електронного та оптичного обладнання
 • Встановлення та монтаж машин та обладнання
 • Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
 • Оптова торгівля фармацевтичними товарами
 • Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах
Image

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України

НДСЛ «Охматдит» – унікальна медична установа для надання екстреної та високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з усіх регіонів України. До складу хірургічної клініки входять: відділення ургентної хірургії, гнійної хірургії та торакоабдомінальне відділення, хірургія новонароджених, відділення ортопедії і травматології, пластично-реконструктивної мікрохірургії, дитячої нейрохірургії, отоларингологічне та відділення дитячої гінекології. Щорічно в лікарні виконується біля 9 тисяч операції, за виключенням кардіохірургічних. За останнє десятиріччя значного розвитку досягла хірургічна корекція вроджених вад розвитку, впроваджуються нові методики як оперативного, так і консервативного лікування хірургічних захворювань.

Image

ДТЦ «Добробут»

Медична мережа «Добробут» - це перша в Україні мережа приватних клінік, яка працює за сучасними стандартами якості надання медичної допомоги. На сьогоднішній день в м. Києві функціонують:

 • станція невідкладної допомоги
 • дитячі поліклініки на правому та лівому березі
 • поліклініки для дорослих на правому та лівому березі
 • стаціонар для дорослих та дітей
 • дитяча та доросла хірургія
 • лікувально-діагностичний центр
 • клінічний центр "Добробут-Онкологія"
 • центр клінічної неврології, нейрореабілітації та відновної медицини
Image

ТОВ «Інтермедика-Україна»

Інтермедика - глобальна компанія, що спеціалізується на оснащенні та обслуговуванні клініко-діагностичних лабораторій і ветеринарних кабінетів. Сервісний центр Інтермедика Україна забезпечує кваліфіковану технічну підтримку обладнання. Інженери сервісного центру мають сертифікати на право ремонту та обслуговування медичного обладнання, проходять курси підвищення кваліфікації, відвідують навчальні семінари в Україні та за кордоном. Компанія гарантує професійне рішення будь-якої технічної проблеми на поставлене медичне обладнання.

Image

ТОВ «ТехМедСервіс-ТМС»

Аптечна мережа «ТехМедСервіс» з 1991 року здійснює продаж будь-яких вакцин (дитячих або дорослих), медикаментів, медичного обладнання, та інших товарів медичного призначення.

Компанія здійснює:

 1. Ремонт, налаштування, перевірку точності вимірювання тонометрівдля вимірювання артеріального тиску 
 2. Проведення дозиметричних вимірювань у медичних закладах, або кабінетах, що працюють з радіаційним опромінюванням (рентгенівськими променями, тощо);
 3. Ремонт, налаштування, сервісне обслуговування різноманітного медичного обладнання, наприклад: рентген апарати та флюрографи (усіх марок та років випуску), автоматичні гематологічні аналізатори;
 4. Проведення аналізу працеспроможності  та видача відповідних "актів на списання" старої медичної техніки, тощо;
 5. Замір опору  у схемах живлення лікарень, та видача відповідного заключення;
 6. Паспортизація витягоходів (систем вентиляції) у будь-яких приміщеннях;
 7. Облаштування кабінетів, що працюють з радіаційним опромінюванням (рентгенівськими променями) до стану, відповідаючого усім нормам безпеки зазначеним у законах україни;
 8. ​ Проведення повного, або часткового демонтажу будь-якої медичної техніки, з подальшею сдачею її на металобрухт.
 9. Закупівля у медичних установ використаних пластикових шприців та інших виробів із пластику для вторинної переробки, а також використаних рентгенівських плівок, та фіксажу
Image

ТОВ "ЄВРО МЕДТЕХСЕРВIС"

Займається продажами медичних виробів (хірургічних інструментів, ендоскопічного та іншого медичного обладнання), а також надає послуги професійного ремонту та сервісного обслуговування медичного обладнання.

Компанія ТОВ «ЄВРО МЕДТЕХСЕРВІС» є офіційним уповноваженим представником на території України виробників медичних виробів Kiefer Medical Devices (Німеччина), Speciální Medicínská Technologie (Чеська Республіка) та інших виробників ЄС та Китаю, а також є дистриб’ютором ендоскопічних систем Fujifilm.

Сервісний центр має сучасне оснащення, що забезпечує можливість проведення ремонту, післягарантійного ремонту та сервісного обслуговування будь-якої складності.

Основним напрямком сервісного обслуговування є ендоскопічне обладнання.

Image

ТОВ "Укрмедресурс"

Сервіс компанії здійснює обслуговування барокамер, наркозних апаратів, ендоскопів, безголковий ін’єкторів, апаратів ШВЛ. Система технічної підтримки включає в себе вступний інструктаж фахівців, гарантійне і післягарантійне обслуговування і проведення післягарантійної експертизи з метою визначення можливостей продовження ресурсу обладнання.

ТОВ «ЄВРО МЕДТЕХСЕРВIС

Image

ТОВ «Інформаційні технології в медицині»

Здійснює оптову торгівлю фармацевтичними товарами та продаж медичних виробів (хірургічних інструментів, ендоскопічного та іншого медичного обладнання).

Забезпечує роботу медичної платформи ITMED - це спеціалізований інтернет-ресурс для задоволення потреб медичних працівників та установ в забезпеченні якісної і безперебійної роботи з надання діагностики, лікування або реабілітації для жителів України і наших закордонних гостей. Це унікальний майданчик для комунікації та взаємодії в сфері охорони здоров'я.
Image

Медичний центр «Епіона»

«Епіона» — це сучасний лікувально-діагностичний медичний центр, в якому успішно розвиваються основні напрямки — профілактика, діагностика та лікування. Установа функціонує як медичний центр, медична лабораторія, центр здоров'я та діагностичний центр, де ведуть прийом лікарі різних напрямів, у тому числі ендокринологи, офтальмологи та неврологи. Доступні послуги косметолога, бальнеотерапії, лікувального масажу, мануального терапевта та інші можливості відновлювальної медицини, а також низка медичних маніпуляцій, у тому числі масаж спини, розтин абсцесу, обробка ран та масаж ступнів.

Приватна клініка пропонує такі діагностичні послуги:

 • УЗД;
 • Лабораторна діагностика;
 • озонотерапія;
 • ЕКГ;
 • ендоскопія;
 • кольпоскопія;
 • томографія.
Image

Державний заклад спеціалізована медико-санітарна частина № 10 Міністерства Охорони Здоров’я України

Сучасний багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад вищої акредитаційної категорії. До структури входять: поліклініка з потужністю на 375 відвідувань в зміну, в т.ч. денний стаціонар на 20 ліжок соматичного профілю, стоматологічне відділення, санітарно-епідеміологічна станція, допоміжні лікувально-діагностичні відділення. У медсанчастині працюють висококваліфіковані спеціалісти, які застосовують нові методи лікування та діагностики (УЗ-дослідження, фіброгастродуоденоскопія, ректороманоскопія, лабораторна діагностика та ін. ). У відділенні відновлювального лікування проводиться лікувальний масаж та гідромасаж.

Image

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

Провідний науковий, лікувальний та організаційно – методичний центр, діяльність якого зосереджена на розв’язанні актуальних проблем кардіології в Україні.

На сучасному етапі колектив Центру працює над вивченням патогенетичних механізмів розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та інших найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи. Вдосконалені методи їх діагностики, лікування та профілактики, при цьому значна увага приділяється створенню оптимальних методів боротьби з такими небезпечними формами захворювань та їх ускладненнями, як стенокардія, інфаркт міокарда, кардіоміопатія, порушення ритму серця, серцева недостатність.

Сьогодні співробітники ННЦ успішно вирішують проблеми ендоваскулярної кардіології та тромболізису; запроваджені методи через шкірної транслюмінальної коронароангіопластики і стентування вінцевих артерій серця у хворих на стенокардію і гострий інфаркт міокарда.

Image

Національний антарктичний науковий центр МОН України

Державна науково-дослідна установа в структурі Міністерства освіти та науки України, яка забезпечує роботу української антарктичної станції «Академік Вернадський» та координує дослідження Антарктики в Україні. Центр організовує щорічні антарктичні експедиції на «Академік Вернадський».

У своїй роботі НАНЦ керується Державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2023 роки. Програма передбачає проведення комплексних фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці за головними сучасними науково-дослідницькими напрямами, що охоплюють науки про Землю, науки про життя, фізичні науки, і відповідно до рекомендацій міжнародного Наукового Комітету з антарктичних досліджень (SCAR). Центр бере активну участь у фахових нарадах, конференціях міжнародної антарктичної спільноти, організує геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанологічні, сейсмологічні, геокосмічні, біологічні, медико-фізіологічні та інші дослідження на станції, навколишніх островах,  морських полігонах, а також формує бази даних моніторингу параметрів навколишнього середовища. Водночас Центр докладає зусиль до мінімізації антропогенного впливу на природу Антарктики та постійно опікується питаннями охорони навколишнього середовища.

Image

Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України

Основні напрямки діяльності Інституту – наукова розробка і забезпечення сучасного рівня діагностики і лікування захворювань і ушкоджень центральної і периферичної нервової системи.

В інституті ведуться дослідження важливих у практичному та теоретичному плані наукових проблем, таких як діагностика і комплексне лікування пухлин нервової системи головного мозку, розробка і клінічне застосування принципово нових внутрішньосудинних операцій, нейротрансплантації; набула розвитку і суттєвих досягнень нейроімунологія, створено систему нейрохірургічної допомоги при пологовій черепно-мозковій травмі.

Image

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Заклад вищої освіти інженерного профілю, заснований в Києві у 1898 р., на сьогодні це один із найбільших університетів України за кількістю студентів з широким спектром спеціальностей і освітніх програм для підготовки фахівців з технічних і гуманітарних наук.

Головною метою діяльності університету є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку економіки України насамперед з таких пріоритетних напрямків:

 • сучасні технології в галузі інформатики, машинобудування, хімії, матеріалознавства;
 • інформаційні мережі та інформаційні телекомунікаційні технології;
 • проблеми енергозбереження і розвиток енергозберігаючих технологій;
 • моніторинг і охорона навколишнього середовища;
 • ліквідація наслідків ядерних і техногенних катастроф;
 • космічні та авіаційні технології;
 • дослідження і використання людських ресурсів;
 • біотехнологія, біотехніка та медична інженерія;
 • системний аналіз і прийняття рішень та ін.
Image
Image

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на розроблення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

Image

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)