Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

2020-2021 навчальний рік

 

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема

дипломної роботи

Прізвище , ім’я, по батькові керівника

1

2

3

4

освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

ОПП «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

1.

Бондар Анастасія Русланівна

Автоматизація процесу ідентифікації ЕКГ-сигналів

Кучеренко Валентина Леонідівна

2.

Літовський Костянтин Едуардович

Апарат ультразвукового дослідження на базі програмованої логічної інтегральної схеми

Кучеренко Валентина Леонідівна

3.

Мовчан Наталія Святославівна

Покращення технічних характеристик приладу для відновлення дефектів шкіри

Монченко Олена Володимирівна

4.

Руденко Дар'я  Борисівна

Апаратно-програмний комплекс дослідження серцево-судинної системи

Кузовик Вячеслав Данилович

5.

Хохлов Ігор Олегович

Спектральний аналіз фонокардіографічних сигналів

Буриченко Михайло Юрійович

6.

Ярмоленко Євгеній Сергійович

Аналіз спектра електроенцефалографічних сигналів

Буриченко Михайло Юрійович

освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 163 «Біомедична інженерія»,

ОПП «Біомедична інженерія»

1.

Бандурка Людмила Михайлівна

Модель діагностування стану системи зовнішнього дихання

Кошева Лариса Олександрівна

2.

Білошицький Євген Юрійович

Система реєстрації, аналізу та діагностики захворювань зорового аналізатора

Монченко Олена Володимирівна

3.

Кізленко Владислав Андрійович

Система моніторингу стану оператора під час реабілітації

Кошева Лариса Олександрівна

4.

Логінов Антон Романович

Пристрій для дослідження скорочень м'язів кисті

Кошева Лариса Олександрівна

5.

Міхальова Юлія Василівна

Технологія прецизійних ультразвукових вимірювань в офтальмології

Монченко Олена Володимирівна

6.

Тарасова Тетяна Сергіївна

Методика багатокритеріального оцінювання медико-біологічних показників

Іванець Ольга Борисівна

7.

Тищенко Євгенія Олександрівна

Технологія візуального протезування для повернення втраченого зору

Монченко Олена Володимирівна

8.

Федорова Юлія Павлівна

Метод оцінювання якості препаратів

Іванець Ольга Борисівна

освітнього-ступеня «Магістр», 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

1

Артеменко Данило Денисович

Система підтримки прийняття рішень в медицині

Іванець Ольга Борисівна

2

Кернешел Віктор Вікторович

Методичні аспекти оцінювання  якості томографічних зображень

Мельников Олег В’ячеславович

3

Матвієць Дмитро Федорович

Трансд’юсери для безпровідного експрес-діагностування організму людини

Кошева Лариса Олександрівна

4

Мельник Вікторія Вікторівна

Інноваційні технології йогуртових напоїв на основі фізичних методів впливу

Кузовик В'ячеслав Данилович

5

Мисін Денис Миколайович

Якість технології ремонту біомедикотехнічних систем

Кучеренко  Валентина Леонідівна

6

Назаренко Андрій Андрійович

Система ультразвукової діагностики шийного відділу хребта

Монченко  Олена Володимирівна

7

Руденко Володимир Валерійович

Електроенцефалограф з використанням технології LabVIEW

Буриченко Михайло Юрійович

8

Чепурний

Василь Олександрович (відрахований)

Локалізація відмов рентгенівських систем

Кучеренко  Валентина Леонідівна

9

Штефан

Вячеслав Владиславович

Модернізація інформаційних технологічних процесів в біомедичній галузі

Булигіна Олена В'ячеславівна

освітнього-ступеня «Магістр», 163 «Біомедична інженерія»,

освітньо-професійної програми ««Біомедична інженерія»

1

Кулинич Віктор Михайлович

Оцінювання ризиків при сертифікації лабораторно-аналітичної техніки

Кошева Лариса Олександрівна

2

Музичук Ольга Михайлівна

Інформаційна система оцінювання психофізіологічного стану

Іванець Ольга Борисівна

3

Силкін Владислав Віталійович

Електрокардіограф з використанням технології LabVIEW

Буриченко Михайло Юрійович

4

Совщак Дмитро Олександрович

Комплекс перетворення ЕКГ сигналів

Кузовик  В'ячеслав Данилович

5

Трашкун Петро Олександрович

Автоматизоване робоче місце фахівця з сервісного обслуговування медичної апаратури

Іванець Ольга Борисівна

6

Федоренко Олександр Германович

Функціональна модель перетворення первинної інформації підсистеми організму

Іванець  Ольга Борисівна

7

Франків Ростислав Богданович

Телеметричний комплекс передачі електрокардіографічних даних

Булигіна  Олена В'ячеславівна

2019-2020 навчальний рік

 

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема

дипломної роботи

Прізвище , ім’я, по батькові керівника

1

2

3

4

освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

ОПП «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

1.

Білоус Олександр Ігорович

Система діагностики десинхронозних розладів для оцінювання психофізіологічного статусу людини

Мойсеєнко Євгеній Васильович

2.

Божко Дмитро Юрійович

Методика оцінювання дихальної системи людини

Булигіна Олена Вячеславівна

3.

Браніцький Гліб Олегович

Програмно-апаратний комплекс для діагностики порушень сну людини

Кузовик Вячеслав Данилович

4.

Братко Володимир Юрійович

Методика аналізу варіабельності серцевого ритму

Буриченко Михайло Юрійович

5.

Васильченко Дмитро В`ячеславович

Експлуатаційний контроль технічного стану флюорографів

Кучеренко Валентина Леонідівна

6.

Даниленко Артем  Тимурович

Універсальний підсилювач біосигналів

Булигіна Олена Вячеславівна

7.

Кривошея Ігор Олександрович

Методика визначення рівня контролепридатності мамографів

Кучеренко Валентина Леонідівна

8.

Кучмар Владислав Михайлович

Методика визначення рівня ремонтопридатності комп’ютерних томографів

Кучеренко Валентина Леонідівна

9.

Лизун Олег Юрійович

Автоматичний блок аналізу фізіологічних сигналів людини

Кучеренко Валентина Леонідівна

10.

Макар Дмитро Валерійович

Методика оцінювання фрактальних характеристик біомедичних сигналів

Буриченко Михайло Юрійович

11

Молодцов Дмитро Едуардович

Цифрова обробка ендоскопічних зображень для систем підтримки лікарських рішень

Монченко Олена Володимирівна

12

Натальчук Катерина Сергіївна

П’єзоелектричний перетворювач ультразвукової діагностики нирок з покращеними техніко-економічними характеристиками

Монченко Олена Володимирівна

13

Пархомчук Михайло Олександрович

Застосування флуктуаційного аналізу для діагностики серцево-судинної системи

Буриченко Михайло Юрійович

14

Соколенко Олег Вікторович

Діагностика гомеостазису системи крові людини для оцінювання адаптації людини до діяльності в екстремальних умовах

Кузовик Вячеслав Данилович

15

Соннік Олександр Володимирович

Блок перевірки електроенцефалографа

Кучеренко Валентина Леонідівна

16

Чобітько Дар'я  Іванівна

Кількісний рекурентний аналіз кардіосигналів

Буриченко Михайло Юрійович

освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальності 163 «Біомедична інженерія»,

ОПП «Біомедична інженерія»

1.

Бабій Анастасія Василівна

Методика прийняття рішень за результатами біомедичних досліджень з урахуванням їх невизначеності

Кошева Лариса Олександрівна

2.

Бойко Владислав Васильович

Програмне забезпечення аналізу електроенцефалографічних сигналів з використанням технологій Java

Буриченко Михайло Юрійович

3.

Василенко Катерина Андріївна

Методика оцінювання  імунної системи

Іванець Ольга Борисівна

4.

Верещинська Марина Андріївна

Методика оцінювання невизначеності результатів біомедичних досліджень

Кошева Лариса Олександрівна

5.

Войтенко Марія Михайлівна

Оцінка основних параметрів і біохімічних показників при серцево-судинних захворюваннях

Монченко Олена Володимирівна

6.

Іванишинець Яна Петрівна

Моделювання елементів серцево-судинної системи людини

Мельников Олег В’ячеславович

7.

Калістра Дмитро Петрович

Методика оцінювання нейронів під впливом стресу

Булигіна Олена Вячеславівна

8.

Кізілов Сергій Вікторович

Організація надання медичних послуг

Кучеренко Валентина Леонідівна

9

Курята Ілля  Вікторович

Експлуатаційна безпека медичного обладнання

Кучеренко Валентина Леонідівна

10

Лабівська Вероніка Андріївна

Метод функціонального групування людей з печінковою недостатністю

Булигіна Олена Вячеславівна

11

Мусійчук Христина Сергіївна

Використання перетворення Гільберта-Хуанга при аналізі електрокардіосигналів

Буриченко Михайло Юрійович

12

Недосвітій Анна Анатоліївна

Автоматична система контролю фізіологічного стану

Мельников Олег В’ячеславович

13

Радько Данило Костянтинович

Методика ізоляції транзакцій в медичних СУБД

Буриченко Михайло Юрійович

14

Солонець Світлана Костянтинівна

Методика оцінювання резервів організму

Іванець Ольга Борисівна

15

Черевко Ірина Сергіївна

Система оцінювання адаптаційних резервів організму

Іванець Ольга Борисівна

16

Чувпенюк Тетяна Сергіївна

Автоматизована система оптимізації параметрів медичного обладнання   

Іванець Ольга Борисівна

17

Шавшина Владислава Олексіївна

Проект стандарту підприємства «Методика розрахунку страхового тарифу»

Іванець Ольга Борисівна

18

Шатровська Марія Степанівна

Програмний  сімулятор еталонних біосигналів людини

Мельников Олег В’ячеславович

19

Шишацький Владислав Васильович

Методика оцінювання нейрофізіологічних параметрів депресії

Булигіна Олена Вячеславівна

20

Яковенко Дмитро Костянтинович

Метод протезування передпліччя з використанням нейронної мережі

Монченко Олена Володимирівна

21

Янчук Павло Сергійович

Пристрій дистанційного моніторингу життєвих показників людини

Монченко Олена Володимирівна

освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

1.

Бабич Артем Вікторович

Методика аналізу фонокардіографічних сигналів

Буриченко Михайло Юрійович

2.

Ковальчук Владислав  Ігорович

Діагностика до клінічної стадії ішемічної хвороби серця

Буриченко Михайло Юрійович

3.

Кулікова Аліна Олександрівна

Математична модель прийняття рішення щодо функціонального стану організму

Іванець Ольга Борисівна

4.

Лисенко Олексій Миколайович

Пристрій керування мехатронним модулем

Кучеренко Валентина Леонідівна

5.

Ляховецький Владислав Олегович

Методика калібрування медичних діагностичних приладів

Кучеренко Валентина Леонідівна

6.

Мусієнко Марина Володимирівна

Методика оцінювання стану дихальної системи

Іванець Ольга Борисівна

7.

Палій Олександр Павлович

Уніфікація ударно-хвильових та ультразвукових апаратів

Монченко Олена Володимирівна

8.

Пасічник Михайло Сергійович

Оцінювання параметрів рентгенівських систем для прогнозування їх технічного стану

Кучеренко Валентина Леонідівна

9.

Трофімець Богдан Юрійович

Методика виявлення втоми мозку

Буричнко Михайло Юрійович

10.

Черняк Станіслав Вячеславович

Методика моніторингу серцевої діяльності людини

Кучеренко Валентина Леонідівна

освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 163 «Біомедична інженерія»,

освітньо-професійної програми «Біомедична інженерія»

1.

Барзій Михайло Вікторович

Методика оцінювання функціональності вестибулярного апарату людини

Булигіна Олена Вячеславівна

2.

Висоцька Яна Сергіївна

Математична модель оцінювання гомеостазису зимівників Антарктичної станції

Іванець Ольга Борисівна

3.

Головченко Богдан Миколайович

Методика адаптивної фільтрації біосигналів

Буричнко Михайло Юрійович

4.

Грищук Дмитро Григорович

Методика оцінювання психофізіологічного стану людини

Булигіна Олена Вячеславівна

5.

Крук Павло Миколайович

Автоматизований  аналізатор з підвищеними метрологічними характеристиками

Кошева Лариса Олександрівна

6.

Лимар Віталій Миколайович

Реалізація технології доповненої реальності в біомедицині

Буричнко Михайло Юрійович

7.

Мойсеєнко Віталій Сергійович

Методика оцінювання функціонального стану ниркової системи

Іванець Ольга Борисівна

8.

Садовнік Георгій Сергійович

Пристрій моніторингу нейром'язової функції

Кошева Лариса Олександрівна

9

Сильвестр Євгеній Ігорович (відраховано)

Визначення критеріїв якості надання медичних послуг

Кучеренко Валентина Леонідівна

10

Соколова Марина Анатоліївна

Технологія бездротового живлення кардіостимулятора

Булигіна Олена Вячеславівна

11

Стеценко Ярослава Василівна

Кількісний рекурентний аналіз біосигналів

Буричнко Михайло Юрійович

12

Федорова Вікторія Олександрівна

Метод оцінювання параметрів біологічного об'єкта

Кошева Лариса Олександрівна

13

Філіппова Юлія Костянтинівна

Методика контролю фізіологічного стану пілота під час польоту

Монченко Олена Володимирівна

14

Шкіндер Анна Петрівна

Методика прийняття рішень при оцінюванні функціонального стану здоров'я

Іванець Ольга Борисівна

15

Юзьков Артем Олександрович

Алгоритм управління ендокринною системою за відсутністю щитовидної залози

Кучеренко Валентина Леонідівна

 

©2021. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина Олексіївна

Main Menu