Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Освітні програми

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом вищої освіти для досягнення здобувачами результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Стандарт спеціальності.

Освітня програма містить: 

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
  • форми організації освітнього процесу;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • фахові та загальні компетентності.

Посилання на затвердженні освітніми програмами кафедри БІКАМ в 2022-2023 навчальному році: 

Проект ОСВІТНЬО_ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ" на 2022-2023 навч.рік. ( приймаються зауваження та рекомендації на пошту гаранта Кучеренко В.Л.)

  Посилання на затвердженні освітніми програмами кафедри БІКАМ в 2020-2021 навчальному році: 

 

  Посилання на затвердженні освітні програмами кафедри БІКАМ минулих років: 

спеціальність 163 "Біомедична інженерія"

спеціальність 172 "Телекомунікації та радіотехніка"

спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

 

 

Посилання на затвердженні плани кафедри БІКАМ:

 

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)