Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Силабуси вибіркових дисциплін ОС Бакалавр 163 спеціальність "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Назва Фахова /нефахова Рекомендована /альтернативна На курс На семестр  
1 Інформаційні технології в медицині фахова альтернативна 2 3  
2 Лазерні технології в біоінженерії фахова альтернативна 2 3  
3 Психофізіологія операторів в умовах екстремальної діяльності фахова рекомендована 2 3  
4 Технологія медичного обстеження і реабілітації фахова рекомендована 2 3  
5 Нанобіотехнології нефахова рекомендована 2 3  
6 Моделювання процесів в медицині фахова альтернативна 2 4  
7 Техніко-економічні системи в біомедичній галузі фахова рекомендована 2 4  
8 Обчислювальна техніка та програмування фахова рекомендована 2 4  
9 Основи електродинаміки фахова альтернативна 2 4  
10 Основи схемотехніки медичних апаратів фахова рекомендована 3 5  
11 Лабораторно-аналітична техніка в біомедичній галузі фахова рекомендована 3 5  
12 Основи клінічної інженерії фахова альтернативна 3 5  
13 Основи рентгенології в медичній інженерії фахова альтернативна 3 5  
14 Основи телемедицини фахова альтернативна 3 6  
15 Основи теорії біомедичних систем фахова рекомендована 3 6  
16 Функціонально-логічне моделювання біомедичних комплексів фахова рекомендована 3 6  
17 Екстремальна фізіологія фахова альтернативна 3 6  
18 Лабораторно-аналітична техніка фахова рекомендована 4 7  
19 Експертні системи в медицині фахова рекомендована 4 7  
20 Основи аерокосмічної медицини фахова рекомендована 4 7  
21 Гібридні методи аналізу речовин фахова альтернативна 4 7  
22 Аналізатори властивостей речовин фахова альтернативна 4 7  
23 Інтернет-технології в біомедицині фахова рекомендована 4 8  
24 Інформаційні технології в медицині фахова альтернативна 4 8  
25 Основи телемедицини фахова альтернативна 4 8  
26 Технології біомедичного обстеження та реабілітації фахова рекомендована 4 8  
27 Основи теорії надійності біомедичної апаратури фахова рекомендована 4 8  

Силабуси вибіркових дисциплін ОС Бакалавр 163 спеціальність "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ"

28 Менеджмент та маркетинг в біомедичній галузі фахова рекомендована 1 1  
29 Контроль якості медичних виробів фахова рекомендована 1 1  
30 Охорона інтелектуальної власності у біомедичні інженерії фахова альтернативна 1 1  
31 Системи управління базами даних в медицині фахова альтернативна 1 1  
32 Організація охорони здоров'я фахова рекомендована 1 2  
33 Системи прийняття рішень в медицині фахова рекомендована 1 2  
34 Неруйнівний контроль в біомедицині фахова рекомендована 1 2  
35 Телемедичні системи фахова альтернативна 1 2  
36 Методи біометричної ідентифікації фахова альтернативна 1 2  
37 Інженерний дизайн фахова альтернативна 1 2  

Силабуси вибіркових дисциплін ОС Бакалавр 172 спеціальність "БІОТЕХНІЧНІ АПАРАТИ І СИСТЕМИ"

38 Телемедичні системи фахова рекомендована 2 3  
39 Основи електродинаміки фахова рекомендована 2 3  
40 Медичні прилади та технології фахова альтернативна 2 3  
41 Характеристики технологічних процесів фахова альтернативна 2 3  
42 Біофізика і біомеханіка фахова рекомендована 2 4  
43 Лазерні технології фахова рекомендована 2 4  
44 Методи та засоби оцінювання психофізіологічного стану операторів фахова альтернативна 2 4  
45 Основи виробництва біомедичної апаратури фахова альтернативна 2 4  
46 Лабораторно-аналітичне обладнання фахова рекомендована 4 7  
47 Системи експлуатації біомедичної апаратури* фахова рекомендована 4 7  
48 Обладнання для лабораторної  медицини фахова альтернативна 4 7  
49 Біомедичні інструментальні дослідження фахова альтернативна 4 7  
50 Кібернетичні системи в біомедицині фахова рекомендована 4 8  
51 Моделювання процесів в біомедицині* фахова рекомендована 4 8  
52 Експертні системи в медицині* фахова рекомендована 4 8  
53 Нейронні мережі в інженерії фахова альтернативна 4 8  
54 Штучні нейронні мережі фахова альтернативна 4 8  

Силабуси вибіркових дисциплін ОС Бакалавр 163 спеціальність "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ"

55 Технології оцінювання стану біомедичних об'єктів фахова рекомендована 1 1  
56 Механічні впливи та захист у біомедичній апаратурі фахова альтернативна 1 1  
57 Синтез технологічних процесів у біомедичні галузі фахова альтернативна 1 1  
58 Основи маркетингу в медицині фахова рекомендована 1 2  
59 Основи управління технічним станом біомедичних комплексів фахова рекомендована 1 2  
60 Штучні нейронні мережі фахова рекомендована 1 2  
61 Контроль якості медичної допомоги фахова альтернативна 1 2  
62 Технології сервісного обслуговування медичної техніки фахова альтернативна 1 2  
63 Акустичні методи дослідження у біомедицині фахова альтернативна 1 2  

©2021. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина Олексіївна

Main Menu