Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ПО КАФЕДРІ БІКАМ

 

КОШЕВА Л.О

Спеціальність 172

Бакалаври

Магістри

1.                  Безпровідні датчики для оцінювання стану пацієнтів

2.                  Автоматизована мікроскопія: новий етап точності, інформативності та контролю якості медичних аналізів біоматеріалів

3.                  Система підтримки рівня глюкози у крові

4.                  Зняття кардіограми через USB-інтерфейс

5.                  Безпровідний кардіомонітор

6.                  Підвищення точності акупунктурних вимірювань

1.                  Комп’ютерні технології у біомедичних дослідженнях

2.                  Технології нейрокомп’ютерних інтерфейсів

3.                  Комп’ютерний супровід хірургії

4.                  Автоматизація діагностування слуху

5.                  Методи оцінювання нелінійності функції перетворення ВК медичної апаратури

6.                  Методи визначення чутливості ВК медичної апаратури до впливних величин

Спеціальність 163

Бакалаври

Магістри

1.    Реабілітаційна інженерія

2.    Аерокосмічна медицина – вплив тиску, прискорень тощо на стан здорового

3.    Визначення гомеостазу за комплексним інтегральним показником

4.    Біосенсори для експрес-аналізу стану підсистеми організму

5.    Медичні технології на основі біологічного зворотного зв’язку

6.    Статистична оцінка переносимості лікарських засобів

7.    Інженерні методи оцінювання кількості здоров’я.

8.    Методи та засоби ДЕНС-терапії

9.    Сигналізатор гіпокликемічного приступу

10. Моделювання біомедичних процесів за поліномами Чебишова

1.     Методи оцінювання психофізіологічних станів

2.     Метод профвідбору пілотів-операторів за аналізом копінг-поведінки

3.     Пристрій зчитування медичних даних на основі Ардуїно

4.      Підсилювач біосигналів з покращеними характеристиками

5.     Пристрій для вимірювання кровотоку

6.     Метод оцінки ефективності діагностичного тесту на основі ROC-аналізу

7.     Методи оцінки правдоподібності бінарної класифікації

8.     Засоби віддаленого моніторингу стану операторів в on-line режимі

9.     Модернізація універсальних підсилювачів біосигналів

10.  Оцінювання ризиків при сертифікації медико-діагностичного обладнання

КУЗОВИК В.Д.

Спеціальність 172

Бакалаври

Магістри

1. Програмно-апаратний комплекс для діагностики порушень сну людини

2. Система діагностики десинхронозних розладів для оцінювання психофізіологічного статусу людини

3. Діагностика гомеостазису системи крові людини для оцінювання адаптації людини до діяльності в екстремальних умовах.

 

1. Інноваційні технології йогуртових напоїв на основі фізичних методів впливу 

2. Біомедична система аналізу процесу регуляції кровотоку мозку

3. Методика прогнозування психічного стану за параметрами ригідності

4. Монітор психофізіологічного стану пацієнта

5. Система реабілітації пацієнтів на основі біологічного зворотного зв'язку

Спеціальність 163

Бакалаври

Магістри

1.Апаратно-програмний комплекс дослідження сердцево-судинної системи

2. Оцінка основних параметрів і біохімічних показників при серцево-судинних захворюваннях.

3. Автоматична система контролю фізіологічного стану

1. Комплекс перетворення ЕКГ сигналів

2. Діагностування параметрів інформаційно-енергетичного поля лімбічної системи

3. Методи спектрального аналізу фонокардіографічних сигналів

4.Автоматизація процесу ідентифікації артефактів електроенцефалографічного сигналу

БУЛИГІНА О.В.

Спеціальність 172

Бакалаври

Магістри

1. Методика оцінювання дихальної системи людини

2. Універсальний підсилювач біосигналів

3. Програмний комплекс для оцінювання стану здоров’я за біохімічними показниками

 

1. Модернізація інформаційних технологічних процесів в біомедичній галузі

2. Система оцінки адаптаційних можливостей операторів екстремальних видів діяльності

3. Методи виявлення контурів об’єктів на медичних зображеннях

4. Технології забезпечення медичних даних

Спеціальність 163

Бакалаври

Магістри

1. Експертна система для прогнозування стійкості до стресових ситуацій

2. Метод функціонального групування людей з печінковою недостатністю

1.                  3. Методика оцінювання нейрофізіологічних параметрів депресії

 

1. Автоматизована система для прогнозування виникнення рецидиву онкологічних захворювань

2. Методика відбору зимівників за психофізіологічними показниками

3. Методика відбору льотного складу

4. Телеметричний комплекс передачі електрокардіографічних даних

БУРИЧЕНКО М.Ю.

Спеціальність 172

Бакалаври

Магістри

1.  Вимірювальний канал електроенцефалографа

2.  Генератор тестових сигналів для біомедичної апаратури

3.         Вимірювальний канал електрокардіографа

4. Методика аналізу фонокардіографічних сигналів

5. Віртуальний прилад для вимірювання варіабельності серцевого ритму методами нелінійної динамики

1.         Аналіз варіабельності серцевого ритму методами нелінійної динаміки

2.         Оцінювання якості рентгенівських зображень

3.         Біспектральний аналіз біосигналів

4.         Нелінійна фільтрація біомедичних сигналів

5. Методика вимірювання варіабельності серцевого ритму методами нелінійної динамики

Спеціальність 163

Бакалаври

Магістри

1.  Візуалізація динамічних властивостей біомедичних систем

2.  Методика покращення томографічних зображень

3.  Аудіометр на базі технології LabVIEW

4.  Генератор випробувальних сигналів на базі технології LabVIEW.

5. Методика оцінювання варіабельності серцевого ритму в програмному середовищі MATLAB.

1. Аналіз біосигналів з використанням перетворення Гільберта-Хуанга

2.  Оцінювання характеристик варіабельності серцевого ритму

3. Аналіз біосигналів з використанням рекурентних діаграм

4.  Нелінійна фільтрація біомедичних сигналів

5.  Кількісний рекурентний аналіз біосигналів

6. Методика адаптивної фільтрації біосигналів

 
 

КУЧЕРЕНКО В.Л.

Спеціальність 172

Бакалаври

Магістри

1.                  Підвищення рівня ремонтопридатності медичних виробів

2.                  Підвищення рівня контролепридатності медичних виробів

3.                  Система діагностування технічного стану медичних виробів

4.                  Методи аналізу надійності медичних виробів

5.                  Визначення умов сталості технологічного процесу ремонту медичних виробів

1.                  Методи прогнозування технічного стану медичних виробів

2.                  Методи та засоби інженерного супроводу медичних виробів

3.                  Автоматизоване робоче місце фахівця з ремонту медичних виробів

4.                  Інформаційна технологія процесу експлуатації медичних виробів

5.                  Методи оцінювання якості та продуктивності технологічних процесів ремонту медичних виробів

Спеціальність 163

Бакалаври

Магістри

1.    Оцінювання безпеки медичних виробів

2.    Експлуатація медичних виробів за фактичним технічним станом

3.    Визначення умов експлуатації медичних виробів на спеціалізованих транспортних засобах

4.    Визначення умов експлуатації медичних виробів в санітарній авіації

5.    Критерії зародження несправностей медичних виробів

1.     Методи контролю якості медичних послуг

2.     Методи управління технічним станом медичних виробів

3.     Маркетинг в біомедикотехнічній галузі

4.     Метод оцінювання ефективності рентгенодіагностичних досліджень

5.     Метод оцінювання ефективності ультразвукових досліджень в медицині

МОНЧЕНКО О.В.

Спеціальність 172

Бакалаври

Магістри

1.                  П’єзоелектричний перетворювач ультразвукової діагностики нирок з покращеними техніко-економічними характеристиками

2.                  Покращення технічних характеристик приладу для відновлення дефектів шкіри

3.                  Пристрій дистанційного моніторингу життєвих показників людини

4.                  Цифрова обробка ендоскопічних зображень для систем підтримки лікарських рішень

1.                  Ультразвукова інформаційно - діагностична система для медичних досліджень

2.                  Інформаційно-діагностична система стану опорно-рухового апарату людини

3.                  Система ультразвукового моніторингу стану головного мозку людини

4.                  Пристрій з покращеними техніко-економічними характеристиками для ультразвукової діагностики шийного відділу хребта

5.                  Система ультразвукової діагностики нирок з покращеними техніко-економічними характеристиками

Спеціальність 163

Бакалаври

Магістри

1.    Технологія прецизійних ультразвукових вимірювань в офтальмології

2.    Технологія візуального протезування для повернення втраченого зору

3.    Оцінка основних параметрів і біохімічних показників при серцево-судинних захворюваннях

4.    Метод протезування передпліччя з використанням нейронної мережі

1.     Методи підвищення точності в офтальмологічних ультразвукових вимірюваннях

2.     Фільтрація сигналу відповіді гангліозних клітин сітківки для покращення роботи ретинальних зорових протезів

3.     Система реєстрації, аналізу та діагностики захворювань зорового аналізатора

4.     Автоматизована система визначення вмісту цукру в крові

5.     Уніфікація ударно-хвильових та ультразвукових апаратівМЕЛЬНИКОВ О.В.

Спеціальність 172

Бакалаври

Магістри

1. Математичне та імітаційне моделювання біосигналів.

2. Датчик - Підсилювач Біосигналів

3. Універсальний підсилювач біосигналів для портативних індивідуальних апаратів

4. Система імітації сигналу електроенцефалограми

5. Блок керування томографа

6. Система автоматичного контролю за станом пацієнта

7. Методика оцінювання якості зображень комп’ютерної томографії

8. Методи побудови біонічних протезів

9. Методика дослідження елементів серцево- судинної системи

1. Використання сучасних САПР РЕА для модернізації діагностичних приладів.

2. Автоматизація процесу ідентифікації ЕКГ-сигналів

3. Технологія неінвазивної м’язової релаксації людини

4. Мультісигнальний генератор імпульсів біомедичних діагностичних апаратів

5. Технологія проектування оптичних систем для медичних мікроскопів

 

Спеціальність 163

Бакалаври

Магістри

1. Методи оцінювання стану та імітаційного моделювання біооб'єктів та процесів

2. Методика дослідження елементів серцево- судинної системи

3. Програмний симулятор еталонних біосигналів людини

4. Аавтоматична система контролю фізіологічного стану

5. Математичне моделювання елементів

серцево-судинної системи людини

1. Апаратні та програмні комплекси оцінювання функціональності органів людини

 


МОІСЕЄНКО Є.В. 

Спеціальність 163

 


Бакалаври

1.Пристрій для моделювання впливу підвищеного опору функції дихання у операторів
2.Метод визначення стійкості оператора до впливу гіпоксичної гіпоксії
3. Метод оцінювання реакції організму оператора на гіпероксію
4. Програмно-математичне оцінювання реакції системи кровообігу людини на хитавицю
5. Програмно-математична обробка біомедичної інформації для оцінювання порушень біоритміки
6. Статистична оцінка персоналізованого преференційного вибору поліхромних спектрів

 
   

 

©2022. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)