Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін:

ПІБ викладача
МКД для вступників 2018 року
Кошева Лариса Олександрівна
1.
2.
3.
Кузовик Вячеслав Данилович
1.
2.
3.
Зограб`ян Рубен Овакимович
1.
2.
3.
Моісеєнко Євген Васильович
1.
2.
"Фізіологія екстремальних факторів"
3.
Головко Микола Васильович
1.
2.
Булигіна Олена Вячеславівна
1.
2.
3.
Буриченко Михайло Юрійович
1.
2.
Іванець Ольга Борисівна
1.
2.
3.
Кучеренко Валентина Леонідівна
1.
2.
Мельников Олег Вячеславович
1.
2.
3.
4.
5.
Монченко Олена Володимирівна
1.
2.
3.
Огорднік Петро Васильович
1.
Дейниченко Андрій Геннадійович
1.

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін:

ПІБ викладача
НМКД для вступників 2021 року
Кошева Лариса Олександрівна
1.
Статистичні методи обробки біомедичної інформації
2.
3.
Контроль якості та безпечності медичних виробів
 4.
Основи моделювання медико-інженерних процесів
Кузовик Вячеслав Данилович
1.
2.
3.
Моісеєнко Євген Васильович
1.
Аерокосмічна медицина та інженерія життєзабезпечення
2.
Пропедевтика медичної науки
3.
Булигіна Олена Вячеславівна
1.
2.
Буриченко Михайло Юрійович
1.
2.
3.
Кучеренко Валентина Леонідівна
1.
Технічна експлуатація, сервісне обслуговування та інженерний супровід медичної техніки
Мельников Олег Вячеславович
1.
Алгоритмізація та програмування в біомедичній інженерії
2.
3.
Монченко Олена Володимирівна
1.
2.

©2022. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)