Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

Перелік затверджених вибіркових дисциплін та силабусів до них на 2023-2024 навчальний рік
ОС Бакалавр ОП "Біотехнічні та медичні апарати і системи" на 2023-2024 навчальний рік

група

курс

семестр

фахова/ не фахова

рекомендована

альтернативна

назва дисципліни

викладач

назва дисципліни

викладач

МІВС-403Б

4

7

фахова

Медичні інформаційні системи

Архирей М.В.

Штучні органи та протезування

Кузовик В.Д.

7

фахова

Технічне регулювання та оцінка відповідності

Кошева Л.О.

Інтроскопічні методи дослідження

Монченко О.В.

7

не фахова

Безпека при експлуатації медичних виробів

Халмурадов Б.Д.

Біозахист та біобезпека

Халмурадов Б.Д.

8

фахова

Природні та штучні нейронні мережі

Кузовик В.Д.

Контроль якості медичних виробів

Кошева Л.О.

8

фахова

 Основи теорії надійності біомедичної апаратури

 Кучеренко В.Л.

  Сучасні методи аналізу біомедичних сигналів

 Буриченко М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС Бакалавр ОП "Біомедична інженерія" на 2023-2024 навчальний рік

група

курс

семестр

фахова/не фахова

рекомендована

альтернативна

назва дисципліни

викладач

назва дисципліни

викладач

БІ-204Б

2

3

фахова

Обчислювальна техніка та програмування         

Мельников О.В.

Взаємодія фізичних полів з біологічними обєктами

Головко М.В.

3

фахова

  Інформаційні технології в медицині

Архирей М.В.

Основи електродинаміки

Мельников О.В.

3

не фахова

Хімія біогенних елементів

каф.хімії

Екологічна хімія 

каф.хімії

4

фахова

Фізіотерапевтичні методи та засоби  в біомедичній інженерії

Кузовик В.Д.

Лазерні технології в біомедицині

Монченко О.В.

4

фахова

Основи спорідненості проблем космічної, антарктичної,  водолазної медицини

Моісеєнко Є.В.

Технічне регулювання та оцінка відповідності

Кошева Л.О.

БІ-308Б

3

5

фахова

Інтроскопічні методи дослідження біологічного обєкта

Монченко О.В.

Інтернет речей та сенсорні мережі в сучасній медицині

Інситут кібернетики 

5

фахова

Лабораторно-аналітична техніка

Монченко О.В.

Аналіз даних в складних системах

Архирей М.В.

5

не фахова

Біофотоніка

Азнакаєв

 Комп'ютерна графіка

каф.компьютерних технологій, дизайну і графіки

6

фахова

Технології протезування та штучні органи

Кузовик В.Д.

Основи електродинаміки

Мельников О.В.

6

фахова

 Основи схемотехніки медичних апаратів

Мельников О.В.

Основи теорії біотехнічних систем

Кучеренко В.Л.

БІ-408Б

4

7

фахова

Матеріалознавство

Головко М.В.

Основи 3Д моделювання

Безвершнюк К.О. 

7

фахова

Телемедичні технології

Мельников О.В.

Контролепридатність та ремонтопридатність біомедичної апаратури 

Кучеренко В.Л.

7

не фахова

Медико-біологічні аспекти авіаційної галузі

Каф.екології

 Нанобіотехнології

каф.біотехнологій

8

фахова

Метрологічне забезпечення БМА

Кошева Л.О.

Основи безпеки та правового регулювання інтернету речей в медицині

Ковтун 

8

фахова

Біосумісні матеріали

Головко М.В.

Основи теорії надійності біомедичної апаратури

Кучеренко В.Л.

Результати обрання вибіркових дисципін на 2023-2024 навчальний рік здобувачами ( ОС Бакалавр)

Image
Перелік затверджених вибіркових дисциплін та силабусів до них на 2022-2023 навчальний рік

ОС Магістр ОП "Біомедична інженерія" на 2022-2023 навчальний рік

 Курс

Семестр

фахова/не фахова

Рекомендовані 

Альтернативна №1 

Альтернативна №2 

Назва дисципліни

Викладач

Назва дисципліни

Викладач

Назва дисципліни

Викладач

1 М

1

фахова

Природні  та штучні нейронні мережі в біомедичній інженерії

Кузовик В.Д

Основи прогнозування технічного стану медичних виробів

Кучеренко  В.Л.

Аналіз біотехнічних систем

Буриченко М.Ю.

1

фахова

Констроль якості медичних виробів

Кошева Л.О

Технічний аудит

Кучеренко В.Л.

Промислові об'єкти інтелектуальної власності

Монченко ОВ

1

не фахова

Медико-біологічні аспекти в авіатранспортних процесах

Дмитруха Т.І.

Авіаційна екологія

Черняк Л.М.

Безпека при експлуатації медичної техніки

Халмурадов Б.Д.

2

фахова

Організація охорони здоров'я

Кучеренко В.Л.

Основи клінічної інженерії

 Кузовик В.Д.

 Аналіз біомедичних сигналів методами нелінійної динаміки

Буриченко М.Ю.

2

фахова

Техніко- економічне обгрунтування інженерних рішень

Кучеренко В.Л.

Технології оцінювання психофізіологічного стану людини

Кузовик В.Д.

Біомедична сенсорика

Головко МВ

2

фахова

Неруйнівний контроль в біомедицині

Монченко О.В.

Розробка startup- проєктів

Кучеренко В.Л.

ЗД-моделювання в біомедичній інженерії

Безвершнюк КО

Результати обрання вибіркових дисципін на 2022-2023 навчальний рік здобувачами ( ОС Магістр)

ImageРезультати обрання вибіркових дисципін на 2022-2023 навчальний рік здобувачами ( ОС Магістр)">

ОС Бакалавр ОП "Біомедична інженерія" на 2022-2023 навчальний рік

   Курс Семестр фахова/не фахова Рекомендовані  Альтернативні 
Назва дисципліни Викладач Назва дисципліни Викладач
БІ-108Б 2 3 фахова Біосумісні матеріали          Головко М.В. Екстремальна фізіологія Моісеєнко Є.В.
3 фахова Обчислювальна техніка та програмування Мельников О.В. Взаємодія фізичних полів з біологічними обєктами Головко М.В.
3 не фахова Екологія каф.екології Нанобіотехнології каф.біотехнологій 
4 фахова Фізіотерапевтичні методи та засоби  в біомедичній інженерії Кузовик В.Д. Лазерні технології в біомедицині Монченко О.В.
(презентація)
4 фахова Основи спорідненості проблем космічної, антарктичної,  водолазної медицини Моісеєнко Є.В. Технiчне регулювання та оцiнка вiдповiдностi Кошева Л.О.
БІ-208Б 3 5 фахова Основи схемотехніки медичних апаратів Мельников О.В. Інтернет речей та сенсорні мережі в сучасній медицині Інситут кібернетики 
5 фахова Лабораторно-аналітична техніка Монченко О.В.
(презентація)
Мікроконтролери в біотехнічних системах Мельников О.В.
5 не фахова Біофотоніка Азнакаєв Е.Г. Фізико-хімічні методи аналізу каф.хмія
6 фахова Візуальне програмування в Simulink Монченко О.В. Основи теорії біотехнічних систем Буриченко М.Ю.
6 фахова Інтроскопічні методи дослідження біологічного обєкта Монченко О.В. Методи біомедичної візуалізації Буриченко М.Ю.
БІ-308Б 4 7 фахова Сучасні методи аналізу біомедичних сигналів  Буриченко М.Ю. Контролепридатність та ремонтопридатність біомедичної апаратури Кучеренко В.Л.
7 фахова Основи телемедицини Ковтун О.В. Основи електродинаміки Мельников О.В.
7 не фахова Біофотоніка Азнакаєв Е.Г. Біозахист та біобезпека Халмурадов Б.Д.
8 фахова Метрологічне забезпечення БМА Кошева Л.О. Функціонально-логічне моделювання біомедичних комплексів Монченко О.В.
8 фахова Технології біомедичного обстеження та реабілітації  Моісеєнко Є.В. Основи теорії надійності біомедичної апаратури Кучеренко В.Л.

ОС Бакалавр ОП "Біотехнічні та медичні апарати і системи"

   Курс Семестр фахова/ не фахова Рекомендовані  Альтернативні 
Назва дисципліни Викладач Назва дисципліни Викладач
МІВС-203Б 3 5 фахова Терапевичні прилади Монченко О.В. Технології  використання  біомедичної апаратури Кузовик В.Д.
5 фахова Методи та засоби оцінювання психофізіологічного стану операторів Моісеєнко Є.В. Фізіотерапевтичні методи та засоби  лікування  Кузовик В.Д.
5 не фахова Біофотоніка Азнакаєв Фізико-хімічні методи аналізу каф.хімії
6 фахова Комп'ютерно-програмні засоби в інженерії Мельников О.В. Основи медичної пропедевтики Моісеєнко Є.В.
6 фахова Основи виробництва біомедичної апаратури Кузовик В.Д. Основи  електродинаміки Мельников О.В.

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)