Кафедра Біокібернетики та аерокосмічної медицини (БІКАМ)

Національний авіаційний університет

КАФЕДРА БІОКІБЕРНЕТИКИ ТА АЕРОКОСМІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Вітаємо Вас на сторінці кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини!

Сьогодні кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини здійснює навчання фахівців за спеціальностями 172 «телекомунікації та радіотехніка» освітньо-професійної програми «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія» освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр».

Викладання навчального матеріалу проводиться за сучасною педагогічною технологією на засадах ECTS (European Credit Transfer System), що передбачає модульну побудову навчального матеріалу та мотивацію навчання на основі визначення цілей, значну самостійну навчально-пізнавальну діяльність студента і спрямовано на адаптацію підготовки фахівців до вимог Болонського процесу.

З повагою,
засновник напряму "Біомедична інженерія"
доктор технічних наук, професор  Кузовик В.Д.

КАФЕДРОЮ БІОКІБЕРНЕТИКИ ТА АЕРОКОСМІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

впроваджено сучасні напрями освіти для фахівців біомедикотехнічної галузі України:

Інженерія

Інженерія

Розробка, модернізація та експлуатація комп'ютеризованих систем у медикотехнічній галузі

Реабілітація

Реабілітація

Аналіз параметрів психофізіологічного стану людини у процесі реабілітації
Програмування

Програмування

Застосування сучасних середовищ програмування для вирішення задач в медикотехнічній галузі

Авіація

Авіація

Обладнання медичних комплексів в літальних суднах

Психологія

Психологія

Врахування психологічних особливостей в процесі діагностування здоров`я людини

Діагностика

Діагностика

Розробка та впровадження діагностичних систем для застосування лікарями

Бізнес

Бізнес

Особливості організації та розвитку бізнесу в медикотехнічній галузі

Менеджмент

Менеджмент

Особливості менеджменту в біомедикотехчній галузі

Про роботу за спеціальністю в інтерв'ю з випускниками кафедри

Про навчання та гуртожиток

©2023. Всі права захищено. Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Відповіадльна за WEB-сторінку-  Безвершнюк Карина 

Main Menu

Menu, ukr (2)